ЛогиСофт - Фабрика за шоколадови изделия на Крафт Фуудс, гр.Своге

Начало > Автоматизация > Статии > Сп. Инженеринг ревю - брой 1, 2013

Модулна система за тотално управление на фабрика за производство на шоколад
През 2009 г. Крафт Фуудс решава да инвестира средства за превръщане на Фабриката за шоколадови изделия, гр. Своге в голям регионален производствен център. Това е началото на един дълъг период на мащабни разширения и модернизация на цялата фабрика. В тази връзка ЛогиСофт е избрана като основен партньор в областта на системите за автоматизация.

На базата на големия опит, който фирмата бе натрупала дотогава и перспективите, които се отвориха пред нас , взехме решение за усъвършенстване на разработените ни модули и изграждане на цялостна параметрируема система за управление на шоколадови фабрики.

През този дълъг 4–годишен цикъл, следвайки плана на инвеститорите, ЛогиСофт покриваше фабриката със свои управляващи системи за изградените нови участъци и модернизираше старите. В края на 2012-та този процес приключи в основни линии и се достигна до ниво на тотално управление. Обхванати са обекти с общо количество над
10 000 I/O сигнала.

Цялостното управление на фабриката се обхваща от следните основни подсистеми:
- система за приемане и разпределение на суровини
- система за управление на производството на шоколадова маса и пълнеж
- система за разпределение на шоколадова маса
- система за формоване на шоколад.

Всяка от изброените подсистеми е изградена на модулен принцип както в хардуерно, така и в софтуерно отношение. Базира се на техника за автоматизация на фирмите SIEMENS и VIPA и има силно изразена децентрализирана структура.
В софтуерно отношение всяка подсистема се конфигурира от предварително разработени PLC/SCADA модули. Голямо предимство е и изградената иновативна система за автоматично конфигуриране на софтуера на базата на структуроопределяща информация от крайния клиент. По този начин в рамките на часове може да се конфигурира нова управляваща система без риск от софтуерни грешки.

Основни предимства на системата са високо качество; екстремно кратки срокове за внедряване – реалното производство се стартира веднага след приключване на електромонтажните дейности, без никакво време за софтуерни тестове; конкурентна цена и инвестиционна сигурност.

С финализирането на този проект ЛогиСофт се утвърди като лидер в управлението на шоколадовото производство в региона. Една от подсистемите бе внедрена и във фабрика на Крафт Фуудс в Турция. Проектът бе спечелен в силна конкуренция с големи местни фирми.

През 2012 г. ЛогиСофт получи грамота от Siemens, направление Индустриална автоматизация и задвижващи технологии, за най-голям обем във вертикалните пазари IA&DT в хранително-вкусовата индустрия за друг много голям наш текущ проект.
Нашите управляващи системи на практика се издигнаха до нивото на най-добрите световни решения. Всичко това фирмата е постигнала благодарение на екипа от висококвалифицирани специалисти с богат опит, които през целия този период компетентно се справяха с предизвикателствата при внедряване на системите ни при реални производствени условия във фабриката. Незаменима бе помощта на специалистите на Крафт Фуудс, с които бе обсъждана цялостната стратегия и бяха преодолявани всички текущи препятствия.

Духът на ЛогиСофт, ароматът на самочувствие, спокойствие и качество е достигнал вероятно до всеки един жител на Земята чрез нашите невидими съставки в милиардите произведени под наш контрол шоколади и бонбони.


Вижте още от АвтоматизацияTop