Локатор-К представи системи за контрол и мониторинг на електромагнитни полета

СъбитияСп. Инженеринг ревю - брой 3, 2011

На 28 април т. г. фирма Локатор-К организира среща между представители на общините, Министерство на здравеопазването, регионални инспекции за опазване на общественото здраве, мобилните оператори и фирми, сертифицирани като органи за контрол, съобщиха за сп. Инженеринг ревю от офиса на компанията. Мероприятието се проведе в зала София на столичния хотел София Плаза.
В първата част на форума бяха разгледани новостите в законодателството на Република България по отношение на защитата на човека от електромагнитни полета в населените места, с лектори от Национален център за опазване на общественото здраве (НЦООЗ). В рамките на представянето присъстващите имаха възможността да се запознаят с последния вариант на проекта за наредба, част от новото законодателство за защита на населението от електромагнитни полета. В нея се определят максимално допустимите нива на електрически, магнитни и електромагнитни полета в честотния обхват от 0 Hz до 300 GHz, излъчвани от стационарни източници, както и изискванията за тяхното прилагане и се въвеждат минимални мощности на излъчване, при които не се извършва контрол на стойностите на ЕМП.
Мероприятието продължи с представянето на възможностите на преносимите и стационарни системи за контрол и мониторинг на електромагнитни полета, производство на Wavecontol, които бяха презентирани от мениджърите продажби и маркетинг на Wavecontrol – Испания, и Локатор-К – България. По време на дискусиите бяха засегнати различни теми относно методиките за измерване, насоките за повишаване компетентността на контролиращите, своевременната информираност на населението за нивото на електромагнитните лъчения, както и хармонизирането на Българското законодателство с препоръките на ЕС и Световната здравна организация. “Сведения относно представените решения на фирма Wavecontrol, както и самите продукти, могат да бъдат предоставени нагледно от изключителния представител на Wavecotrol за България – Локатор-К”, увериха от компанията-организатор.ЕКСКЛУЗИВНО
Top