...

Рекламни публикации на Локатор-К


Локатор-К
Уреди за измерване и анализ на шум и вибрации Системи за вибродиагностика Мултифункционални контролери за измерване и компенсиране фактора на мощността Комбинирани измерители параметрите на ел. инсталаци, като: контур фаза-нула съпротивление на мълниезащити и заземителни инсталации дефектно-токови защити съпротивление на изолация мощност, енергия, фактор на мощността, аномалии, хармоници и др. 1404 София, ж.к. "Гоце Делчев", бл. 258, вх. ... още
Локатор-К
1) Мултифункционални контролери за измерване и компенсиране фактора на мощността Колаж от снимки на панели и контролери от FCR05 и GCR12 2) Професионални записващи устройства и анализатори качеството на ел.енергията включително анализ на хармоници и преходни процеси PQA824.jpg, 382096.jpg 3) Комбинирани измерители параметрите на ел.инсталации, като: - контур фаза-нула - съпротивление на мълниезащити и заземителни инсталации - ... още
ЛОКАТОР-К
Апарати и инструменти за контрол на параметрите на околната среда: Термометри Анемометри Влагомери Луксомери Манометри Тахометри Дебеломери Твърдомери Измерители на електромагнитни полета (EMF/ELF/EMC) Пълен набор прибори за обследване енергийната ефективност Предпазни средства за работа по ел. мрежи и съоръжения, газ-детектори и системи за мониторинг Термовизионни камери AC/DC изпитателни прибори Апаратура за изпитване на трансформатори, мотори, релета, прекъсвачи и изолационни масла Апарати за контрол и ... още
Top