РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Начало > Брой 1, Януари - Февруари 2010 > РЕКЛАМИ В Брой 1, 2010 > ЛОКАТОР-КЛОКАТОР-К, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - Брой 1, 2010

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ ЛОКАТОР-КАпарати и инструменти за контрол на параметрите на околната среда: Термометри Анемометри Влагомери Луксомери Манометри Тахометри Дебеломери Твърдомери Измерители на електромагнитни полета (EMF/ELF/EMC) Пълен набор прибори за обследване енергийната ефективност Предпазни средства за работа по ел. мрежи и съоръжения, газ-детектори и системи за мониторинг Термовизионни камери AC/DC изпитателни прибори Апаратура за изпитване на трансформатори, мотори, релета, прекъсвачи и изолационни масла Апарати за контрол и оценка на ел. инсталации, мрежи, ел. уреди и съоръжения Апарати за трасиране и откриване мястото на повреди по силови и телекомуникационни кабелни мрежи локатор к 1404 София, жк. Гоце Делчев, бл. 258, вх. А тел.: 02/9621881, 9622138, факс: 02/9622139 www.lokatork.com lokator@dir.bg

Top