РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Начало > Брой 5, Юли - Август 2010 > РЕКЛАМИ В Брой 5, 2010 > Локатор-КЛокатор-К, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - Брой 5, 2010

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Локатор-КУреди за измерване и анализ на шум и вибрации Системи за вибродиагностика Мултифункционални контролери за измерване и компенсиране фактора на мощността Комбинирани измерители параметрите на ел. инсталаци, като: контур фаза-нула съпротивление на мълниезащити и заземителни инсталации дефектно-токови защити съпротивление на изолация мощност, енергия, фактор на мощността, аномалии, хармоници и др. 1404 София, ж.к. "Гоце Делчев", бл. 258, вх. А www.lokatork.com тел.: 02/962 18 81 962 21 38, факс: 02/962 21 39, e-mail: lokator@dir.bg

Top