РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Начало > Брой 6, Септември 2010 > РЕКЛАМИ В Брой 6, 2010 > Локатор КЛокатор К, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - Брой 6, 2010

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Локатор КЛокатор-К ООд 1404 София, ж.к. "Гоце Делчев', бл. 258, вх. А www.lokatork.com тел.: 02/962 1881; 962 2138, факс: 02/962 2139, e-mail: lokator@dir.bg Уреди за измерване ианализ на шум и вибрации Системи за вибродиагностика Комбинирани измерватели параметрите на ел. инсталации, като: контур фаза-нула съпротивление на мълниезащити и заземителни инсталации дефектно-токови защити съпротивление на изолация мощност, енергия, фактор на мощността, аномалии, хармоници и др. Мултифункционални контролери за измерване и компенсиране фактора на мощността

Top