МАК-ТЕКНОЛОДЖИ: Висококачествени и ефективни електроерозийни машини от MAKINO

МашиниФирмени публикацииСп. Инженеринг ревю - брой 9, 2014

Създаденият през 1937 г. и непрекъснато разрастващ се японски концерн MAKINO е производител на различни класове електроерозийни машини. MAKINO е утвърдена марка в цял свят, както и гаранция за високо качество и ефективност на работа.

В началото на месец септември 2014 г. в MAKINO, Братислава - център за Югоизточна Европа, беше представена супер прецизната нишкова електроерозийна машина модел UPV-3. 

Тази машина е от най-висок клас за обработка. UPV-3 е проектирана за работа в диелектрична среда - масло и е предназначена за обработка на детайли с изключително висока точност. Тази технология на работа предпазва обработваемите части от корозия и води до избягване на окисляванетото им.

С помощта на този модел машини се изработват детайли със сложна конфигурация и се обработват различни видове материали включително волфрамов карбид и поликристален диамант. Постигнатата грапавост на обработваемия детайл е 0.2 mm Rz.

Машината е напълно изолирана от влиянието на околната среда, има възможност за осъществяване на рязане с диаметър на нишката 0.05 mm, което води до супер висока точност и минимален радиус на обработка. UPV-3 е популярна в областта на нанотехнологиите. Тази серия намира приложение за производство на детайли, които се използват в медицината, в автомобилостроенето и в авиационната техника.

През настоящата година MAKINO създава обемни електроерозийни машини от ново поколение - от серията EDAF и EDAC.
 
Машините от серията EDAF се отличават с нов дизайн за намаляване на термичната деформация. Серията е идеална за работа в условията на неконтролирани термични среди (притежава пълен термоконтрол). Машините са създадени, за да осъществяват обработка на детайла продължително време без какъвто и да е надзор.

В серията EDAF е включена нова система за програмиране (MPG) и нов генератор. Това прави машините много лесни и удобни за програмиране. Диалоговият режим на работа е изключително опростен. Въведената от конструкторите на MAKINO ново поколение HQSF технология подобрява значително качеството на повърхността.

Създаден е икономичен режим на работа на машините, което съкращава значително консумираната електрическа енергия. Термокамерата, с която са снабдени машините, регулира работата им и подобрява точността на обработка.
Машините от серията EDAC са суперпрецизни. С помощта на машина EDAC 1 се постига радиус с диаметър 0.005 mm и качество на повърхнината

0.62 mm Ry. Позиционирането, което е от порядъка на 1.00 mm е постигнато с изработени в специални условия механични и електронни компоненти. Машината е предназначена за производство на медицински инструменти и апаратура, за изработка на сложни възли. Тази серия намира приложение също така в космическата индустрия и самолетостроенето.


Други рекламни публикации на Мак Текнолоджи
Top