РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Начало > Брой 2, Април 2010 > РЕКЛАМИ В Брой 2, 2010 > Макрис ГПХМакрис ГПХ, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - Брой 2, 2010

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Макрис ГПХ• Кабелна арматура HH, CpH и ВН - студеносвиваема и термосвиваема • Електроарматура за кабели и въздушни ел. проводи НН, СрН и ВН • Механични и хидравлични инструменти за обработка на кабели • Ел. инсталационни материали • Редови клеми и аксесоари • Автоматични предпазители, контакти, малки разпределителни табла • Подемни механизми • Измервателни уреди • Лични предпазни средства, защита от пренапрежение • Изолационни ленти - BISHOP • Приспособления за полагане на кабели makris@mbox.contact.bg, www.gph.net/bul София 1360, ул. 3019 № 1 тел./факс: 02/ 925 08 68, 02/ 925 26 20

Top