РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Мари-Бентц, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - брой 6, 2018

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Мари-БентцMARIE BENTZ
ЕЛЕКТРОННИ ВЕЗНИ

броячни везни
лабораторни везни
кранови везни
тензометрични датчици индикатори
железопътни везни
автомобилни везни
Ел. оборудване
спирачки

Заповядайте на МТП Пловдив 2018 палата 11, щанд 11F1

www.marie-bentz.com
8000 Бургас
ул.Фердинандова № 5,
тел: +359/56/842808
факс:+359/56/842324,
info@mariebentz.com


Top