РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Мари-Бентц, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - брой 7, 2018

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Мари-БентцЕЛЕКТРОННИ ВЕЗНИ
за хранително-вкусовата промишленост

www.marie-bentz.com

Броячни везни

Лабораторни везни

Платформени везни

Тензометрични датчици индикатори

8000 Бургас
ул.Фердинандова № 5,
тел: +359/56/842808
факс:+359/56/842324,
info@mariebentz.com


Top