РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Начало > Специален брой: Машини, технологии, оборудване за Industry 4.0, 2018 > РЕКЛАМИ В Специален брой: Машини, технологии, оборудване за Industry 4.0, 2018 > Мари-БентцМари-Бентц, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - Специален брой: Машини, технологии, оборудване за Industry 4.0, 2018

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Мари-БентцMarie BENTZ
от 1990г.

KERN
VPG

Дигитални платформени везни за гъвкави връзки във веригите от процеси за Industry 4.0

Тензометрични датчици
индикатори

 

8000 Бургас
ул. Фердинандова № 5
тел: +359/56/842808,
факс: +359/56/842324
info@mariebentz.com
www.marie-bentz.com


Top