...

Рекламни публикации на Машиненфабрик Бертолд Хермле


Машиненфабрик Бертолд Хермле

Work aroundthe clock.

Автоматизация.По-малко престои, по-голяма производителност- това стана възможно благодарениена комбинацията от нашите комплексни решения за автоматизация и обработващитецентри на Hermle. Особено във времена на недостиг на персонал си струва да инвестиратев автоматизация, за да подобрите още повече собствения си бизнес. С нашияопит в продължение на десетилетия ние Ви подкрепяме ... още

Машиненфабрик Бертолд Хермле

SatisfactionGuarantor.

Сервиз.Ние се отнасяме сериозно към Вашите проблеми и правим всичко възможно даподдържаме Вашата машина в работещо състояние, независимо дали това става намясто, чрез дистанционно техническо обслужване, или гореща линия. Сервизът наHermle е еталонът в отрасъла. Това потвърждават клиенти, пресата и дори нашитеконкуренти.

www.hermle.bgMaschinenfabrik Berthold Hermle AG, info@hermle.bg

... още
Машиненфабрик Бертолд Хермле

PrecisionBeast.

Прецизност.

Нашето мото е По-добро фрезоване. С всичко, което постигаме, променяме и оптимизираме, правим машините ни по-добри, по-прецизни и по-бързи. Не на нас, а за успеха на клиентите ни, които с нашите обработващи центри получават най-добрите резултати.

www.hermel.bg

HERMLESoutheast Europe

... още
Машиненфабрик Бертолд Хермле

Innovator.

Дигитализация.Често нашите обработващи центри са сърцето на производството. Ние Ви предлагамемного решения за повишаване на ефективността, точността и производителността.Като пионер и лидер в областта, Hermle Ви подкрепя по Вашия път. Ето как нашитедигитални компоненти проправят пътя към по-интелигентно производство.

www.hermle.bgMaschinenfabrik Berthold Hermle AG, info@hermle.bg

... още
Машиненфабрик Бертолд Хермле

CNC I’m apower load.

Вашият партньор за бъдещето.В нашите мощни машини се съдържа повече от абсолютна прецизност. Независимодали става дума за дигитални компоненти, или автоматизация, ние Ви предлагамерешения за повишаване на качеството и ефективността, съобразени с Вашето предприятие.Разбира се, винаги можете да разчитате и на нашия сервиз.

www.hermle.bgMaschinenfabrik Berthold Hermle AG, ... още

Машиненфабрик Бертолд Хермле

Work aroundthe clock.

Автоматизация.

По-малко престои, по-голяма производителност-това стана възможно благодарение на комбинацията от нашите комплексни решенияза автоматизация и обработващите центри наHermle. Особено във времена на недостиг на персонал си струва да инвестирате в автоматизация, за да подобрите още повече собственият си бизнес. С нашия опит в продължение на десетилетия ние Ви ... още

Машиненфабрик Бертолд Хермле

Тъчдаун – благодарение наабсолютен контрол в играта.

Обработващи центри в комбинация с изключителна сервизна компетентност.

След продължителна експлоатация дори най-добрите машини изискваттехническо обслужване. Тогава нашият изключителен сервиз гарантиратсигурното Ви оставане в играта. Лично на място при Вас, чрез дистанционно техническо обслужване или по гореща линия - ние ще направим всичко ... още

Машиненфабрик Бертолд Хермле

ЕМО В ХАНОВЕР16.-21.09.2019ЗАЛА 12, ЩАНД С 36

Без трикове - нодвижения - без край.

Обработващи центри с иновативен5-осен бенчмарк.

Комплексни детайли със сложна геометрия не могат да се обработватна всяка машина. 5-осната обработка на Hermle прави товавъзможно, осигурявайки допълнително значителни предимствапо отношение на времето и точността. Благодарение на уникалнатаподвижност безпроблемно могат да се ... още

Машиненфабрик Бертолд Хермле

EMO HANNOVER16.-21.09.2019 г.

Нула време за почивка.Обработващи центри с максимална надеждност.В промишлеността максималната производителност не трябвада зависи от часа на денонощието. Тя трябва да се постига постоянно.Полезно е да се знае, че обработващите центри на Hermleгарантират максимална надеждност на технологичния процеспри минимални допуски. До последния детайл.

Допълнителна информация относно надеждността на ... още

Машиненфабрик Бертолд Хермле

Истинска издържливост - при максимална производителност.Обработващи цент с уникална дългосрочна прецизност

Големите серии често обхващат стотици хиляди или дори милионибройки. Тогава производствените цикли често се планиратдългосрочно. Благодарение на своята прецизност и дълговечностобработващите центри на Hermle убеждават в производството сизключително постояннство на качеството на изделията.Допълнителна информация относно дългосрочната прецизностна нашите обработващи ... още

Машиненфабрик Бертолд Хермле

OPEN HOUSE В ГОСХАЙМ08.-11.05.2019 Г.

Точно в целта.Обработващи центри с безпрецедентна прецизност.

Когато става въпрос за безупречно функциониране за целтакраен продукт, няколко 1..1 често са от решаващо значение дорипри отделни компоненти. Обработващите центри на Hermleубеждават с максимална степен на механична прецизност, съчетанас типичната за Hermle геометрична точност на петте оси.Допълнителна информация относно ... още

Машиненфабрик Бертолд Хермле

Истинска издръжливост - при максимална производителност

Обработващи центри с уникална дългосрочнапрецизност.

Големите серии често обхващат стотици хиляди или дори милионибройки. Тогава производствените цикли често се планиратдългосрочно. Благодарение на своята прецизност и дълговечностобработващите центри на Hermle убеждават в производството сизключително постояннство на качеството на изделията.

Допълнителна информация относно дългосрочната прецизностна нашите обработващи центри ще ... още

Машиненфабрик Бертолд Хермле

Точно в целта.Обработващи центри с безпрецедентнапрецизност.Когато става въпрос за безупречно функциониране на целиякраен продукт, няколко µ често са от решаващо значение дорипри отделни компоненти. Обработващите центри на Hermleубеждават с максимална степен на механична прецизност, съчетанас типичната за Hermle геометрична точност на петте оси.

Допълнителна информация относно прецизноспа на нашитеобработващи центри ще ... още

Машиненфабрик Бертолд Хермле

HERMLE Southeast Europe

Нула време за почивка.Обработващи центри с максимална надеждност.

В промишлеността максималната производителност не трябвада зависи от часа на денонощието. Тя трябва да се постига постоянно.Полезно е да се знае, че обработващите центри на Hermleгарантират максимална надеждност на технологичния процеспри минимални допуски. До последния детайл.

Допълнителна информация относно надеждността на нашитеобработващи ... още

Машиненфабрик Бертолд Хермле

Черен колан за отлична фирмена култура.Машини символ на истинско устройство и развитие.

При Хермле клиентите получават бърза и компетентна помощ, служителите се ценят дълбоко, доставчиците на стоки и услуги получават лоялност и доверие, а опазването на околнатасреда е винаги в центъра на вниманието. Това се отлпаща - не на последно място ... още

Машиненфабрик Бертолд Хермле

OPEN HOUSE В ГОСХАЙМ 18. - 21. АПРИЛ 2018 Г.

Ясна победа - за нас и нашата фирма.Машини символ на убедителна ангажираност на фирмата.Госхайм в Баден-Вюртемберг е европейски център на технологии за механична обработка. Тук и в региона работят множество водещи производители на фрезови и стругови детайли. В тази вдъхновяваща среда ... още

Машиненфабрик Бертолд Хермле

Без трикове – но движения - без край. Обработващи центри с иновативен 5-осен бенчмарк.

Комплексни детайли със сложна геометрия не могат да се обработват на всяка машина. 5-осната обработка нa Hermle прави това възможно, осигурявайки допълнително значителни предимства по отношение на времето и тoчността.Благодарение на уникалната подвижност безпроблемно могат да се ... още

Машиненфабрик Бертолд Хермле

Точно в целта.Обработващи центри с безпрецедентна прецизност.Когато става въпрос за безупречно функциониране на целия краен продукт, няколко µ често са от решаващо значение дори при отделни компоненти. Обработващите центри на Hermle убеждават с максимална степен на механична прецизност, съчетана с типичната за Hermle геометрична точност на петте оси.Допълнителна информация относно ... още

Машиненфабрик Бертолд Хермле

Без трикове – но движения - без край. Обработващи центри с иновативен 5-осен бенчмарк.

Комплексни детайли със сложна геометрия не могат да се обработват на всяка машина. 5-осната обработка н Hermle прави това възможно , осигурявайки допълнително значителни предимства по отношение на времето и тчността. Благодарение на уникалната подвижност ... още

Машиненфабрик Бертолд Хермле

Прецизност.Самолетът е известен като най-сигурното транспортно средство. Благодарение и на прецизността на машините Hermle.Обработващите центри Hermle са дълголетните майстори на микропрецизността. Детайли с тегло до 2500 килограма се обработват по 5 оси – с точност от няколко микрона. За перфектни резултати.

Open House в Госхайм 26. – 29. Април 2017 г.

www.hermle.bgТП ... още

Машиненфабрик Бертолд Хермле

Динамика.

Работа с големи сили също толкова бързо, колкото бърз е и крайният продукт:Машините Hermle за създаването на инструменти и форми.

Обработващите центри Hermle са дълголетните майстори на микропрецизността. Детайли с тегло до 2500 килограма се обработват по 5 оси – с точност от няколко микрона. За перфектни резултати.

www.hermle.bgТП Машиненфабрик Бертолд Хермле ... още

Машиненфабрик Бертолд Хермле

Динамика.Работа с големи сили също толкова бързо, колкото бърз е и крайният продукт:Машините Hermle за създаването на инструменти и форми.Обработващите центри Hermle са дълголетните майстори на микропрецизността. Детайли с тегло до 2500 килограма се обработват по 5 оси – с точност от няколко микрона. За перфектни резултати.www.hermle.bgТП Машиненфабрик Бертолд Хермле ... още

Машиненфабрик Бертолд Хермле

Динамика.Работа с големи сили също толкова бързо, колкото бърз е и крайният продукт:Машините Hermle за създаването на инструменти и форми.Обработващите центри Hermle са дълголетните майстори на микропрецизността. Детайли с тегло до 2500 килограма се обработват по 5 оси – с точност от няколко микрона. За перфектни резултати.www.hermle.bgТП Машиненфабрик Бертолд Хермле ... още

Машиненфабрик Бертолд Хермле

Прецизност.Самолетът е известен като най-сигурното транспортно средство. Благодарение и на прецизността на машините Hermle.Обработващите центри Hermle са дълголетните майстори на микропрецизността. Детайли с тегло до 2500 килограма се обработват по 5 оси – с точност от няколко микрона. За перфектни резултати.www.hermle.bgТП Машиненфабрик Бертолд Хермле АД, София · Тел.: + 359 ... още

Машиненфабрик Бертолд Хермле

C 250 и C 400 изграждат собствена серия - високопрецизна, бърза, надеждна и икономична - истинска Hermle С C 250 Hermle AG допълва вече пуснатата на пазара от 2012 г. C 400 и създава собствена серия, класифицирана под двуцифрената серия с моделите C 12, C 22, C 32, C 42, ... още

Машиненфабрик Бертолд Хермле

Прецизност.Самолетът е известен като най-сигурното транспортно средство. Благодарение и на прецизността на машините Hermle.Обработващите центри Hermle са дълголетните майстори на микропрецизността. Детайли с тегло до 2500 килограма се обработват по 5 оси – с точност от няколко микрона. За перфектни резултати.

Open House в Госхайм 20. – 23. Април 2016 ... още

Машиненфабрик Бертолд Хермле

Прецизност.Самолетът е известен като най-сигурното транспортно средство. Благодарение и на прецизността на машините Hermle.Обработващите центри Hermle са дълголетните майстори на микропрецизността. Детайли с тегло до 2500 килограма се обработват по 5 оси – с точност от няколко микрона. За перфектни резултати.

Open House в Госхайм 20. – 23. Април 2016 ... още

Машиненфабрик Бертолд Хермле АГ

Естетика на микроскопично нивоПриродата често предоставя най-добрите примери: Една нишка от паяжина дебела около 22 микрона – е пет пъти по-твърда от стоманата и въпреки това може да се разтегне до пет пъти дължината си. Това не може да се постигне в промишленото производство. С 5-осния обработващ център на Hermle ... още

Машиненфабрик Бертолд Хермле

Естетика на микроскопично нивоПриродата често предоставя най-добрите примери: Една нишка от паяжина дебела около 22 микрона – е пет пъти по-твърда от стоманата и въпреки това може да се разтегне до пет пъти дължината си. Това не може да се постигне в промишленото производство. С 5-осния обработващ център на Hermle ... още

Машиненфабрик Бертолд Хермле

Нов стандарт в 5-осевата обработка

C 52 U Dynamic/ MT определя стандартите в 5-осевата обработка!

С C 52 U / MT Hermle AG представя новото поколение на доказалите се C 50 U / MT. Тук C означава център, 50 е за типоразмера, 2 за следващо поколение, U за универсален (5-осен) и MT ... още

Машиненфабрик Бертолд Хермле

Естетика на микроскопично нивоПриродата често предоставя най-добрите примери: Една нишка от паяжина дебела около 22 микрона – е пет пъти по-твърда от стоманата и въпреки това може да се разтегне до пет пъти дължината си. Това не може да се постигне в промишленото производство. С 5-осния обработващ център на Hermle ... още

Машиненфабрик Бертолд Хермле
Естетика на микроск опично ниво Природата често предоставя най-добрите примери: Една нишка от паяжина дебела около 22 микрона – е пет пъти по-твърда от стоманата и въпреки това може да се разтегне до пет пъти дължината си. Това не може да се постигне в промишленото производство. С 5-осния обработващ център на Hermle ... още
Машиненфабрик Бертолд Хермле
Естетика на микроск опично ниво Природата често предоставя най-добрите примери: Една нишка от паяжина дебела около 22 микрона – е пет пъти по-твърда от стоманата и въпреки това може да се разтегне до пет пъти дължината си. Това не може да се постигне в промишленото производство. С 5-осния обработващ център на Hermle ... още
Машиненфабрик Бертолд Хермле
Естетика на микроск опично ниво Природата често предоставя най-добрите примери: Една нишка от паяжина дебела около 22 микрона – е пет пъти по-твърда от стоманата и въпреки това може да се разтегне до пет пъти дължината си. Това не може да се постигне в промишленото производство. С 5-осния обработващ център на Hermle ... още
Машиненфабрик Бертолд Хермле
До най-малкия детайл Металообработващи центрове Hermle – дълговечните майстори на микропрецизността. Детайли с тегло до 2500 килограма се обработват по 5 оси - с точност до няколко микрона. За перфектни резултати. Изложение ‘Отворени врати 2014’ – гр. Госхайм/Германия 09 – 12 Април 2014 г. www.hermle.bg ТП Машиненфабрик Бертолд Хермле АД, София · Тел.: 02/958 ... още
Машиненфабрик Бертолд Хермле
Пълна газ! С 2,5t и 5 оси Като водещ производител на 5-осни обработващи центри Hermle разширява производственият си спектър: Перфектна прецизност, сигурна поддръжка и компетентност в автоматизацията сега за детайли до 2500 kg. www.hermle.bg ТП Машиненфабрик Бертолд Хермле АД, София Тел.: 02/958 5901 info@hermle.bg ... още
Машиненфабрик Бертолд Хермле
Пълна газ! С 2,5t и 5 оси Като водещ производител на 5-осни обработващи центри Hermle разширява производственият си спектър: Перфектна прецизност, сигурна поддръжка и компетентност в автоматизацията сега за детайли до 2500 kg. www.hermle.bg ТП Машиненфабрик Бертолд Хермле АД, София Тел.: 02/958 5901 info@hermle.bg ... още
Машиненфабрик Бертолд Хермле
Hermle c 32 - концепция с универсално приложение от най-висок клас С модела C 32 HERMLE поставя на старта една нова прецизна и мощна машина в областта на 5-осевата обработка - висока динамика и симултанна пет-осева обработка за детайли до 1000 кг. С концепция за ежедневно приложение и най-висока прецизност обработващият център ... още
Машиненфабрик Бертолд Хермле
Пълна газ! с 2,5t и 5 оси Като водещ производител на 5-осни обработващи центри Hermle разширява производственият си спекътр: перфектна прецизност, сигурна поддръжка и компетентност в автоматизацията сега за детайли до 2500kg Изложение Отворени врати - гр. Госхайм 18-21 април 2012 www.hermle.bg ... още
Машиненфабрик Бертолд Хермле
Обработващ център C 400 basic. Нов. Силен. Прецизен Новият обработващ център C 400 basic, представен на изложението AMB в Щтутгарт, с определенията Силен и Прецизен, несъмнено ще намери своето място на пазара. Базиран на доказалата се модифицирана Гантри конструкция в изпълнение от Полимербетон с три оси в инструмента и две оси в ... още
Машиненфабрик Бертолд Хермле
Пълна газ! С 2,5t и 5 оси Като водещ производител на 5-осни обработващи центри Hermle разширява производственият си спектър: Перфектна прецизност, сигурна поддръжка и компетентност в автоматизацията сега за детайли до 2500 kg. www.hermle.bg ТП Машиненфабрик Бертолд Хермле АД, София Тел.: 02/958 5901 info@hermle.bg ... още
Машиненфабрик Бертолд Хермле
Пълна газ! С 2,5t и 5 оси Като водещ производител на 5-осни обработващи центри Hermle разширява производствения си спектър: Перфектна прецизнос, сигурна поддръжка и компетентност в автоматизацията сега за детайли до 2500kg. Палата 13, щанд А3. Международен панаир Пловдив Есен 2011Представяме Обработващ център С 22 Uwww.hermle.bg ТП Машиненфабрик Бертолд Хермле ... още
Top