РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Машиненфабрик Бертолд Хермле, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - Специален брой: Машини, технологии, оборудване за Industry 4.0, 2018

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Машиненфабрик Бертолд ХермлеHERMLE
Southeast Europe

Нула време за почивка.
Обработващи центри с максимална надеждност.

В промишлеността максималната производителност не трябва
да зависи от часа на денонощието. Тя трябва да се постига постоянно.
Полезно е да се знае, че обработващите центри на Hermle
гарантират максимална надеждност на технологичния процес
при минимални допуски. До последния детайл.

Допълнителна информация относно надеждността на нашите
обработващи центри ще намерите на: hermle2.de

Maschinenfabrik Berthold Hermle AG, georgi.tzankov@hermle.bg


Top