РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Машиненфабрик Бертолд Хермле, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - брой 6, 2019

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Машиненфабрик Бертолд ХермлеЕМО В ХАНОВЕР
16.-21.09.2019
ЗАЛА 12, ЩАНД С 36

Без трикове - но
движения - без край.


Обработващи центри с иновативен
5-осен бенчмарк.


Комплексни детайли със сложна геометрия не могат да се обработват
на всяка машина. 5-осната обработка на Hermle прави това
възможно, осигурявайки допълнително значителни предимства
по отношение на времето и точността. Благодарение на уникалната
подвижност безпроблемно могат да се реализират взискателни
фрезови и стругово-фрезови обработки.


Допълнителна информация относно 5-осния бенчмарк на нашите
обработващи центри ще намерите на: hermle.de


Maschinenfabrik Berthold Hermle AG, georgi.tzankov@hermle.bg


Top