РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Машиненфабрик Бертолд Хермле, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - брой 1, 2017

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Машиненфабрик Бертолд ХермлеДинамика.

Работа с големи сили също толкова бързо, колкото бърз е и крайният продукт:
Машините Hermle за създаването на инструменти и форми.

Обработващите центри Hermle са дълголетните майстори на микропрецизността. Детайли с тегло до 2500 килограма се обработват по 5 оси – с точност от няколко микрона. За перфектни резултати.

www.hermle.bg
ТП Машиненфабрик Бертолд Хермле АД

София

Тел.: + 359 896 715 277

info@hermle.bg


Top