Машините за плазмено рязане MicroStep са високотехнологични, иновативни, надеждни и гарантират непрекъснат производствен цикъл

МашиниСтатииСп. Инженеринг ревю - брой 3, 2014

В сферата на плазменото, газокислородното, водното и лазерното рязане словашкият производител MicroStep е световен лидер с доставени над 1700 машини в цял свят. В България MicroStep се представлява от Евромаркет БРД ООД.

Основните предимства на машините, предлагани от MicroStep, са безупречно качество, 100% надеждност в работата при непрекъснат цикъл на производство и безброй иновативни решения както в конструкцията на различните машини, така и при контрола на процеса на рязане и следене и оптимизация на качеството на сряза.

Отрязаните детайли са с прав ръб, без характерните за плазменото рязане скосове и са с перфектен цилиндритет на отворите, дори при съизмерими диаметър на отвора и дебелина на материала.

Всичко това се постига благодарение на факта, че за разлика от повечето производители в световен мащаб, MicroStep произвеждат в своите заводи както машината, така и CNC-управлението а също и софтуера за работа, като постоянно ги обновяват и усъвършенстват. Също така стандартно внедряват технологии за рязане на малки отвори и контури.

3D плазмена ротираща станция
Конкретно иновативно решение, което работи успешно и е безкрайно полезно, е 3D плазмена ротираща станция (ротатор), способна да реже перфектно листов материал, тръби и профили както право, така и наклонено до ±50°, а вече е възможен и ротатор до ±90°. Това означава, че може да се режат краищата на дъно за цистерни, топлообменници и други съоръжения, без да се налага да се репозиционират.

Точното следене и калибриране на геометрията на 3D ротатора се извършва посредством автоматична калибрираща станция, гарантираща перфектната настройка на ротатора за броени секунди. 3D плазменото рязане дава редица преимущества, особено когато листът (тръбата) трябва да се подготви за заваряване, когато трябва да се направи тръбно или профилно съединение, а също така при точно разкрояване на дъна за цистерни и топлообменници.

Може да се режат тръби с диаметър до 1500 мм, както и различни профили, като синхронизацията между въртенето на вече позиционираната тръба или профил и плазмената горелка е перфектно, благодарение както на софтуерните продукти, създадени от MicroStep, така и на много добрата настройка и работа на дадената машина. Работата на 3D ротатора може да бъде демонстрирана на вече въведени в експлоатация от Евромаркет машини в български фирми.

Внедряване на допълнителни технологии
Други иновативни решения на MicroStep са внедряването на допълнителни технологии. Такива са например шпинделно пробиване до Ж40 мм и нарязване на резби до М24 с възможност за външно и вътрешно охлаждане на свредлото.

При металните конструкции се използват болтове и връзки като отворите на съединителните планки и на профилите се пробиват с помощта на шпинделна глава, монтирана на много здрав и стабилен портал. Следва автоматично почистване на стружките и изрязване с плазмената станция на предварително зададен контур на определен детайл.

По този начин се спестява една допълнителна операция на пробивна машина и допълнително позициониране на листа. Възможно е да се добави маркираща станция (механична или мастилена) за маркиране на изрязаните детайли.

Една от основните тенденции е автоматизация и синхронизация на няколко режещи машини с външна кранова система за зареждане и разтоварване на готовата продукция. Вече е възможно и свързване и обмен на данни между ERP системата на клиента и за връзка на режеща машина от друг производител към същата ЕRP система, което гарантира пълно следене на ордери, стокова наличност, готова машините на MicroStep, като за това има разработен софтуер. Възможно е и да се предоставят лицензи продукция за всеки клиент във всеки един момент.

инж. Иво Йорданов,
мениджър направление „Металообработваща техника”, ЕВРОМАРКЕТ БРД ООД

ЕКСКЛУЗИВНО

Top