Машините за плазмено рязане VANAD са оборудвани със система за автоматична корекция на височината на рязане

МашиниСтатииСп. Инженеринг ревю - брой 3, 2014

Сред последните новости в машините VANAD е минималната намеса на оператора в процеса за избор на технология за рязане – операторът въвежда само дебелината и типа на материала за рязане. Машините са с подобрена визуализация на процеса на рязане – 32 bit.

Използват се нов тип индустриални компютри с повишена ефективност. Машините са оборудвани и със система за автоматична корекция на височината на рязане в зависимост от износването на консумативите. Използват се и нова серия високопрецизни двигатели и енкодери.

Следващите стъпки в развитието на машините VANAD са в посока разширяване възможностите на системата за управление относно поддържаните типове плазмени източници и технологии за рязане и развитие на бюджетни машини за 3D рязане.

Като основни тенденции в развитието се очертават: използване на HIGH DEFINITION плазмени източници като алтернатива на лазерното рязане; използване на 3D станции за рязане на листов материал и роботизирано 3D рязане.

инж. Николай Найденов, управител на Тенс Плюс

ЕКСКЛУЗИВНО

Top