Машиностроителният сектор у нас

Начало > Машини > Статии > Сп. Инженеринг ревю - брой 1, 2012

SIEMENS


Част III – Обзор на най-новите технологични решения за машиностроене, предлагани на българския пазар

В продължение на мащабния преглед на нови технологични решения за машиностроенето, предлагани на българския пазар, публикуван в бр. 9/2011 на сп. Инженеринг ревю, представяме на вашето внимание коментарите на инж. Стефан Станков, МАК-Текнолоджи; инж. Ивайло Дянков, управител на Рейсистем; Александър Александров, управител на Флекстроник Инженеринг; Георги Владимиров, инженер продажби в Галика-клон, и инж. Стефан Деевски, АМК Задвижваща и управляваща техника.

Очакваме постепенна модернизация на сектора чрез обновление на машинния парк
MAKINO е един от лидерите в областта на машиностроенето. Всяка година фирмата предлага на клиентите си нови технологични решения. Машините на японския производител са ориентирани към свръхвисоките точности на обработка. Конструкторите на MAKINO се стремят да елиминират всеки един елемент, който води до намаляване на точността, качеството на обработваемата повърхност и времето за обработка. По време на международното изложение ЕМО в Хановер през 2011 г., MAKINO представи няколко технологични разработки. Сред тях са термостабилизацията и температурна компенсация в машините. За постигането на висока точност при обработка, MAKINO въвежда температурен контрол и технология за изолиране на машината от всякакви температурни въздействия, без ограничения във времето, през което тя работи. Чрез термостабилизацията се достига точност от порядъка на 1 um по цялата дължина на работния ход. Изолирането от температурните въздействия води до стабилизиране на геометрията на машините, повишава динамиката и структурната стабилност.

Друга новост е шпинделът със студено ядро - изключителен патент на MAKINO. Температурата на шпиндела се поддържа в рамките на ±0,5 °C и линейни разширения не повече от 0,002 mm. Това води до продължителна обработка при високи скорости без ограничения във времето.

Сред иновативните решения на MAKINO е и геометричният интелигентен контрол GI.4, с помощта на който се постига по-точна обработка. Уникалният GI.4 води до контурно фрезоване с непрекъсната скорост и запазва геометричната точност на обработваемия детайл. Този контрол се характеризира с подобряване на капацитета на обработка чрез минимална база данни. Използването на GI.4 контрол съкращава времето за обрабока с 42%.

MAKINO предлага и иновативни софтуерни разработки като FF CAM и други. FF CAM е удобен за работа и позволява отлична визуализация. Употребата на FF CAM увеличава полезния живот на работния инструмент и значително съкращава времето за обработка.

На международното изложение в Хановер японският производител MAKINO представи нови вертикални обработващи центри серии F и PS, обемни електроерозийни машини серия EDAF, нишкови електроерозийни машини серия DUO. Част от тези нови машини намериха своето място за изработка на матрици и щанци – фирма HTP High Tech Plastics AG, Австрия; за производство на части за мобилни телефони – фирма Matsuno Mold, Япония; за производство на автомобили – фирма Diace, Франция; фирма Neapco Europe, Полша; фирма EATON Amtec, Италия.

MAKINO е единственият производител, който съчетава технологичните възможности фрезоване, ерозиране и пълната обработка - фрезоване и шлифоване под един покрив.
По отношение на развитието на машиностроителния сектор в България очакваме постепенна модернизация чрез обновление на машинния парк. Чрез закупуване на ново оборудване металообработващите предприятия съкращават разходите си и повишават ефективността на производството. Надяваме се производствените предприятия да въвеждат стъпка по стъпка високостойностни технологии, които ще се адаптират към пазарните изисквания. Това може да се постигне чрез инвестиции в металообработващи машини, които се отличават с високоскоростна и прецизна обработка.
инж. Стефан Станков, МАК-Текнолоджи

Енергийноефективни индустриални агрегати за машиностроенето
Рейсистем е инженерингова фирма, която предлага системи и миниагрегати за хидрозадвижване. Въпросите, свързани с енергийната ефективност на индустриалните агрегати са особено актуални. Това се отнася за миниагрегатите с автономно (батерийно) захранване и за промишлено захранване 380 V. Рейсистем работи по проектиране и изпитание на такива агрегати с различна приложимост. Извършен е непрекъснат структурен анализ на загубите, генерирани при работа - маханични, хидравлични, електрически и др. Търси се и оптимизиране на градивната структура на изделието от гледна точка цялостната ефективност и себестойност при различните версии. В последно време проблемите с енергоефективността задължително се съчетават с ергономичните параметри - ниво на шум и вибрации. В тази област т. нар. потопени „мокри” агрегати решават ергомомичните изисквания на изделията. Внедряването в миниагрегатите на регулиращи, индикативни и защитни електронни модули създава устойчива експлоатация. В заключение може да се каже, че енергоефективността на миниагрегатите е от особена важност и има своя паричен еквивалент. Новите мобилни и измервателни средства дават безпристрастна оценка в това направление.
инж. Ивайло Дянков, управител на Рейсистем

Решения за машиностроенето от Флекстроник Инженеринг
Фирма Флекстроник Инженеринг отскоро предлага на пазара продуктите на Kinco Automation. На вниманието на машинопроизводителите бихме искали да представим голямата гама стъпкови и сервозадвижвания, както и богата гама стъпкови и сервомотори. Стъпковите задвижвания са със следните характеристики: максимален изходен ток до 8,5 А на фаза и до 256 микростъпки или 52 000 импулса на оборот, за управление на дву- и трифазни стъпкови мотори, автоматична адаптация на задвижването към мотора, 6 алармени състояния и др. Стъпковите мотори са с изключително високо качество и покриват почти цялата позната номенклатура на конкурентни производители.

Предлаганите сервозадвижвания са до 4,4 кв, с вграден моушън контрол и PLC. Характеризират се с различни режими на управление - конвенционалните начини чрез импулсен сигнал за позиция и скорост, аналогов такъв, както и с комуникация CAN Bus и PROFIBUS DP. Предлагат се с безплатен софтуер за конфигуриране и програмиране. Сервомоторите са с вграден енкодер 2500 импулса на оборот. Сервозадвижванията използват като софтуер за програмиране добре познатия Codesys.

Продуктите на Kinco Automation не са алтернатива на известните производители в бранша, а достоен конкурент. Важна част е изключително атрактивната цена, позволяваща на машинопроизводителите свободата да използват сервозадвижвания и мотори в по-евтини и бюджетни машини.
Александър Александров, управител на Флекстроник Инженеринг


Новите стандарти нала-гат машините да са с по-добра екологична съвмес-тимост и да консумират по-малко енергия
Като представител за България, фирма ГАЛИКА има в портфолиото си 17 производители на металообработващи машини от Централна и Западна Европа. Затова не е лесно да се концентрираме върху едно единствено технологично решение, намерило приложение в сферата на машиностроенето и внедрено в техните машини. Измежду представляваните от нас фирми избирам GF AgieCharmilles като дългогодишен партньор на ГАЛИКА и накратко представям две нововъведения, внедрени от тях през изминалите две години. Първото е IQ технологията за електроерозийна обработка. Това е нова технология с режими на генераторите на обемните ерозийни машини, водеща до намаляване на износването на работните електроди както графитни, така и медни с над 80%, при това с увеличена скорост на работа. Фактът, че прецизна обработка на дадена форма може да се извърши само с един до два електрода звучи невероятно за опитните ерозисти, които дълги години са се справяли с този проблем, използвайки 3, 4 до 5 електрода, за да решат същото технологично задание.

Второто решение е ITM (Intelligent Tool Measuring) технология за оптично сканиране профила на инструмента. Посредством тази технология обработващият център сканира изцяло работния профил на режещия инструмент, определя износването, игнорира грешките, причинени от полепнали стружки, наслагвания от материал или охлаждаща емулсия. Това е невъзможно за съществуващите конвенционални системи за оптично измерване. Машината автоматично коригира своите работни програми, следвайки теоретичния профил на обработка от въведените CAD данни. С помощта на ITM, дори и при смяна на работните инструменти, могат да се произведат детайли с точност на повърхнината до части от един микрон. За тази своя разработка GF AgieCharmilles получиха първа награда за иновации на техническото изложение Prodex в Швейцария през ноември 2010 г.

За настоящата година вече имаме не само песимистични очаквания за рецесия, а и реални факти, показващи и на най-оптимистичния наблюдател, че в страните на Европейския съюз има икономическата криза. Създадените от нея пазарни условия определят търсенето на иновативни и многофункционални, качествени, но не и скъпи продукти, които са разчетени да се произвеждат и предлагат в относително малки серии, поради сравнително свития пазар на предпазливо потребителско търсене в условията на криза.

Съвкупността от тези изисквания доведе много продуктови мениджъри отново в България, където те търсят алтернатива на китайските производители, но с по-близко географско разположение и сходен с европейския манталитет. Целта им е да установят стратегическо партньорство с наши компании за производството на малки и средни серии на нови продукти с възможност за чести иновативни въведения в тях и максимално съкратен срок от конструирането до появата на продукта на пазара. Като необходимо условие за началото на успешна съвместна дейност, българските компании първо трябва да успеят да постигнат високите производствени стандарти на своите нови потенциални клиенти.

Тук със съжаление трябва да отбележа, че не са много българските фирми, които сами разработват, произвеждат и дистрибутират продукти, предназначени за световните пазари. Целта на повечето от нашите компании е просто да станат качествени и надеждни подизпълнители, като по този начин оставят решението за устойчивото си бъдеще в ръцете на своите чуждестранни партньори. Инвестиционните проекти на българските предприятия са свързани с поръчките на чуждестранните им партньори и докато те не дават сигурност за по-дълъг период в бъдеще, сделките с металообработващи машини няма да следват стабилен ръст. Тази несигурност частично се компенсира от европейските програми за насърчаване на българската индустрия, като все повече фирми разчитат на такава помощ при закупуването на ново оборудване.

Във връзка с това мисля, че индустрията ще продължи да се ориентира към високотехнологични металообработващи машини, които са скъпи като крайни продукти, в тях са заложени най-новите налични технологии, и те осигуряват за дълъг период от време ниска себестойност и високо качество на произвежданите от тях изделия. Новите стандарти налагат машините да са с по-добра екологична съвместимост, да са по-чисти и да консумират по-малко енергия.

Обобщено, през настоящата година основното предизвикателство на фирмите в машиностроителния сектор е да предложим на невисока цена на нашите клиенти търсените модерни и екологични металообработващи машини в пакет с високотехнологични производствени процеси. За България новите машини ще бъдат закупувани предимно с помощ от Европейския съюз, най-често от предприятия, които работят като подизпълнители за големи чуждестранни корпорации или произвеждат продукти по чужд дизайн и с чужда марка.
Георги Владимиров, инженер продажби в Галика-клон


Нова децентрализиранa задвижваща технология за машиностроителни процеси
Няма машиностроене без автоматизация, няма автоматизация без задвижвания. Немската компания АМК отдавна заема доминиращо място в автоматизацията на машиностроителните процеси със своя почти уникално пълен спектър от продукти на електрическата задвижваща и управляваща техника, при това с гарантирано качество и машинна безопасност. Развойната дейност на АМК се разпростира върху всички нейни продукти, подобрявайки енергийната им ефективност в посока пестене на енергия, място и време.

Сред най-новите постижения в областта на децентрализираната задвижваща технология на АМК са сервоуправленията iX и сервозадвижванията с вградено управление iDT. Благодарение на модулния си дизайн те могат да бъдат разположени почти навсякъде в машината, намалявайки обема на електрическия шкаф и на машината като цяло. Последователното им свързване към DC-Bus с високо напрежение, както и към Ethernet в реално време, позволяват Plug & Play решения с безпрецедентна гъвкавост. Сервоуправленията iX и сервозадвижванията iDT са особено подходящи за машини с голям брой оси, като например машините за пластмасови изделия и опаковки, както и в печатарската промишленост. Сензорите и изпълнителни механизми се свързват чрез мултифункционални входно/ изходни устройства.

Както управленията iX, така и сервозадвижванията с вградено управление iDT показват максимална ефективност. В много случаи естествената конвекция и трансфер на топлината в рамките на машината са достатъчни за охлаждането им. Това спестява енергия и намалява разходите за поддръжка. За достигане на мощности до 5 KVA АМК предлага варианти с отделна вентилация и охлаждаща плоча. Отделното захранване и бързата комуникация чрез Ethernet в реално време води до липса на интерференция между сигналите и до използване на сравнително евтини и тънки стандартни кабели, позволяващи голям радиус на огъване с цел да се използва максимално наличното пространство. Компактните размери и устойчивостта на вибрации правят възможно комбинираното монтиране на предлаганите модули върху движими оси или механизми в оперативната зона. Това значително намалява разходите по опроводяването, тъй като захранващите и комуникационните линии трябва да бъдат свързани само веднъж чрез контактен пръстен.

Сервоуправленията iX и сервозадвижванията с вградено управление iDT предлагат като стандартна функция “STO” (Safe Torque Off), а като опция по желание и функционална безопасност.
инж. Стефан Деевски, АМК Задвижваща и управляваща техника


Вижте още от Машини


Ключови думи: Машиностроене, България, МАК-Текнолоджи, Рейсистем, Флекстроник Инженеринг, Галика-клон, АМК Задвижваща и управляваща техникаНовият Специален брой: Иновации за автомобилната индустрия - оборудване и технологии/2024

Специален брой: Иновации за автомобилната индустрия - оборудване и технологии-2024

  ЧЕТЕТЕ БРОЯ ОНЛАЙН

ВСИЧКИ СТАТИИ | АРХИВ

Top