Мащабен семинар организира АББ СрН

Начало > Събития > Сп. Инженеринг ревю - брой 4, 2006

Важен е не само световният опит, но и присъствието на компанията в България, заявяват от ABB

Мащабен семинар, посветен на най-новите разработки на концерна АВВ в областта на мрежите средно напрежение в електрически централи и индустриални предприятия, организира отделът СрН в българския офис на водещата европейска компания. Домакин на събитието, продължило цяла работна седмица - от 27 до 31 март т.г., бе почивната станция на НЕК в курортния комплекс Пампорово. Тематично семинарът бе обособен в две части, ориентирани съответно към специалисти от сферата на енергетиката, от една страна, и към енергетици от големите промишлени обекти в страната, от друга. Подобен като мащабност семинар се организира за първи път от направлението СрН на АББ България, увери ни инж. Александър Чупетловски, директор на отдела.

Акцент бе комутационната апаратура

В дните от 27 до 29 март т.г. представители на българската индустрия имаха възможност да се запознаят с най-новите продукти от гамата апарати средно напрежение на АВВ. Представени бяха и въздушно изолирани КРУ средно напрежение на компанията. Други теми, включени в семинарната програма, насочена към енергетици от индустриални обекти, бяха релейните защити СрН и SCADA системите, както и системите за търговско мерене на АВВ. Специално внимание бе отделено на опита и техническото ноу-хау, които има АВВ в рехабилитацията на КРУ средно напрежение. "За сериозността на пазарните ни позиции говори красноречиво фактът, че АББ България държи около 60% от пазара в страната на комутационна апаратура средно напрежение. Позициите на АВВ по отношение на

рехабилитацията и модернизацията на КРУ

средно напрежение са достатъчно безапелационни в България - тук пазарният ни дял е от порядъка на 90%", заяви г-н Чупетловски. На въпроса с какво би обяснил респектиращия пазарен дял, който компанията си е извоювала тук, ръководителят на направлението СрН отговаря: "Това е много специфична дейност, изискваща сериозен опит и техническо ноу-хау, които трудно биха могли да се осигурят от компания, неразполагаща с техническия потенциал и позициите на АВВ на международните пазари. В подкрепа на думите ми бих искал да отбележа, че АББ България е изпълнила проекти за рехабилитация и модернизация на КРУ СрН в блокове 1, 2 и 3 на ТЕЦ Бобов дол, блокове 2, 3, 4, 5 и 6 на ТЕЦ Варна, блокове 3 и 4 на АЕЦ Козлодуй. В момента изпълняваме проект за внедряване на нови КРУ СрН в блокове 1, 3 и 4 на ТЕЦ Марица Изток 2", допълва той.

Сериозни позиции във възбудителните системи

Втората част от семинарната програма включваше лекции, насочени към професионалните интереси на специалистите от енергийния сектор в страната. От 29 до 31 март в Пампорово се събраха енергетици от ТЕЦ Бобов дол, ТЕЦ Марица Изток 2, ТЕЦ Варна, ВЕЦ Група Родопи и ВЕЦ Група Родопи, АЕЦ Козлодуй, Мрежи Високо Напрежение, Централно диспечерско управление, електроразпределителните предприятия от страната и др. Семинарната програма обхващаше лекции, посветени на възбудителните системи на АВВ. "Държим около 80% от световния пазар на възбудителни системи. В България пазарните ни позиции също са водещи и това е така, не просто защото АВВ е мощна компания, а най-вече защото разполага с добре подготвени български специалисти. За да се достави и внедри успешно една възбудителна система, се изисква много повече от добри търговски умения. Става въпрос за сложни инженерингови задачи, които изискват много добро познаване на продуктите и практически опит", заявява инж. Милан Миланов от направлението средно напрежение на АББ България. Акцент в семинарната програма бе поставен и върху

релейните защити за генератори

произвеждани от АВВ. Присъстващите специалисти имаха възможност да се запознаят и със системите за търговско мерене в електроцентрали, които предлага концернът. "Високите изисквания към оборудването в областта на енергетиката и промишлеността налагат сериозна отговорност при избора на подходящи технически решения. Когато става въпрос за оборудване, което струва милиони евро и има дълъг експлоатационен срок, препоръчваме да се работи с реномирани фирми, които са съществували преди десетилетия и ще съществуват и утре", заявява в допълнение г-н Миланов.
Top