РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

МАСТЕР - 11, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - Брой 5, 2012

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ МАСТЕР - 11chemische werke kluthe gmbh Всичко за металообработката Kluthe съдържа в програмата си: • Смазочно-охлаждащи течности-водосмесими и чисти масла • Продукти за почистване и обезмасляване – на водна и хидрокарбонатна основа • Консервиране и защита от корозия • Химична подготовка за нанасяне на лакови покрития /paint shop/ и др. Компанията „Kluthe” има изключителен авторитет сред немските индустриалци поради високото качество на продуктите, новите решения във формулировките и най-безопасните съставки. Продуктите отговарят напълно на изискванията на TRGS-611. KLUTHE работи по най-строгите Немски национални и регионални стандарти за качество и безопасност, като също покрива и вътрешноведомствените стандар- ти на BMW, Daimler, MAN, OPEL, FORD, German Rail board (DB), TN, INA-FAG, DEUTZ, BOSCH, ZF, John Deere, ThyssenKrupp и др. Kluthe предлага възможност да разработи продукти съвместно и съгласно специ- фичните изисквания на свойте клиенти. „Мастер 11” ООД Изключителен дистрибутор за България 4000 Пловдив • ул. Братя Търневи 47 • тел.: 032-943 979 • факс: 032-943989 +359 888 938 340 - С. Шушулов, дипл.Инж. • +359 888 899 896 - И. Танев, дипл.Инж. www.master-11.com

Top