Мазак - 36 години опит при иновационните многофункционални машини

МашиниФирмени публикации • 22.11.2019

 

Когато говорим за многофункционални струго-фрезови машини, потребителите в България неминуемо се сещат за серията Интегрекс на Мазак – водещият японски производител на металообработващи машини. Огромни са преимуществата за фирмите, въвели в производството си този тип машини с еднократно базиране, автоматичен трансфер и крайно завършване на детайла само на една машина, възможност за автоматизация с робот и при минимална човешка намеса.

Многофункционалните машини позволяват детайлите да се обработват на по-малък брой машини, пестейки място в цеховете, с по-ниски производствени разходи и в по-къси производствени срокове. Корпорация Ямазаки Мазак доставя първите многофункционални машини в България още през 80-те години на 20-ти век. След 2000 г. серията Интегрекс намира широка реализация в различни области. Отговаряйки на съвременните изисквания, от представителството за България – фирма Бимекс Лимитид ООД, автоматизират новите машини Интегрекс с роботи на фирма Kawasaki Robotics.

 

Mногофункционалните машини възможни и ефективни

Съвременното технологично развитие направи многофункционалните машини възможни и ефективни. Корпорация Ямазаки Мазак първа разработва и предлага ЦПУ струг с фрезови възможности, модел Slant Turn 40N ATC Mill Center, още през 1983 г. Първоначалната задача е да се обработят детайлите с едно базиране. Междувременно, докато се достигне до настоящата технология Done In One®, бяха разработени и внедрени много нови решения като интегрирани шпиндел мотори, съвременни цифрово програмни управления и компютри, с увеличена производителност както и със съответния CAD/CAM софтуер.

Високопроизводителните CNC системи, като управлението на Мазак MAZATROL Smooth, позволяват на потребителите скоростно и пълноценно използване на струго-фрезовите операции, осигурявайки повторяемост и елиминирайки риска от човешки грешки. Развитието при цифрово програмните управления позволи на машините да управляват по-голям брой оси и да се улесни програмирането.

 

Предизвикателства и решения

Традиционните ремъчни задвижвания затрудняват производителността и точността на позициониране, с възможни рискове от вибрации и приплъзване. Първоначалното въвеждане на интегрирани шпиндел-мотори позволи скорости от 5000 об./мин. и точности на позициониране в рамките на 1 градус. Допълнително подобрение при шпинделите е възможността да спират и позиционират точно. Интегрираните шпиндел-мотори позволяват да се обработват сложни контури с помощта на С-оста на струговия шпиндел, при високи обороти и висока мощност в к. с.

При въвеждането на интегрираните шпиндел-мотори и с цел подобрена производителност от Мазак първоначално експериментират с червячни зъбни предавки, но конструкцията дава проблеми с хлабините. Това налага компанията да разработи мощна ролкова гърбична предавка. Понастоящем се проучва и възможността за използване на мотори с директно задвижване Direct Drive за фрезовите шпиндели на многофункционалните машини на Мазак. При фирмената гама вертикални многофункционални машини технологията на ролково-гърбичната предавка осигурява въртящите и накланящи маси, както и пълните едновременни 5-осни обработки.

 

Революция в производството

Въвеждането на долна револверна глава и втори стругов шпиндел позволи пълната обработка с едно базиране Done In One® и едновременни обработки на детайли. Това означава, че горният револвер/фрезовият шпиндел обработва един детайл на първия стругов шпиндел, а долният револвер обработва втори детайл на втория стругов шпиндел. Разбира се, възможно е и балансирано струговане на детайл едновременно с горния револвер/фрезовия шпиндел и с долния револвер. Тази конфигурация на машината доведе до значително по-къси времена за обработка при по-висока точност, заедно с увеличени възможности, гъвкавост и производителност.

Многофункционалните технологии на Мазак революционизираха производството и играят важна роля в съвременните умни фабрики. Мазак продължава да е водеща фирма в технологиите на металорежешите машини за пълна обработка, от заготовка до крайно изделие, на детайл с едно базиране Done In One®.

Освен значителните подобрения в производителността, многофункционалните технологии на Мазак позволиха на предприятията (особено на малките фирми) да достигнат високо ниво, предоставяйки възможности лесно и ефективно да обработват и най-сложните детайли.

Като най-бързо развиващата се производствена гама, многофункционалните машини на Мазак включват следните опции: първи и втори стругов шпиндел, въртящ и накланящ фрезови шпиндел, В-ос, револверни глави с въртящи инструменти, Y-ос, въртящи и накланящи маси и разширени инструментални магазини.

 

Допълнителни възможности

Мазак допълнително разви концепцията за многофункционалните машини с хибридните многофункционалните машини, включвайки следните възможности:

 

 • 3D файбър лазерни глави, работещи с метални прахове за напластяване на материал към сложни детайли (AM), включително маркиране и пълна 5-осна крайна струго-фрезова обработка;
 • Технология HOT WIRE wire arc AM за електродъгово метално напластяване с телоподаващо устройство. Новостта е в предварителното загряване на телта с лазер. За кратко време, с по-малки енергийни и материални разходи, чрез нанасяне на тънки слоеве на 3D форми близки до крайния размер, при по-ниска температура и без напрежения за здрава металургична връзка, се добавя много повече материал с последваща 5-осна фрезова обработка за завършване на изделия само при едно базиране;
 • Високотехнологична глава за фрикционна заварка (FSW) на метали, включително от два различни метала, термопластмаси и др., свързвайки ги изключително здраво и надеждно само чрез абразивно загряване. След заварката детайлът се обработва чрез крайно фрезоване´
 • AUTO GEAR (AG) технология за обработка на зъби/зъбни колела на машини тип Интегрекс с включен софтуерен пакет SMOOTH Gear Cutting Solutions, измерване и компенсации при обработките, за производство с едно базиране Done In One® на детайли със зъби/зъбни колела.

 

Приложения

Приложението на хибридните машини, комбиниращи високоефективно различни процеси и обработки, е в областите на авиокосмическата промишленост, енергетиката, медицината, автомобилостроенето, железопътната индустрия, корабостроенето и др.

Многофункционалните машини на Мазак могат да фрезоват, струговат, да нарязват зъбни колела с висока точност и качество, намалявайки времената за настройка и крайна обработка в рамките на един цикъл.

По принцип за специални нужди многофункционалните машини могат да извършват и други операции като шлифоване, електроерозийни обработки, закалка с лазер и др. Комбинацията на различни обработки също така намалява неточностите от пребазирането на детайла на различни машини, съкращава приспособленията и инвентара, в сравнение със случаите, в които изделието се обработва в отделни операции на различни машини. Мазак използва широко многофункционалните си машини и в собственото си производство.

 

Подобрения

Многофункционалните обработки на Мазак съдействат за следните подобрения:

 • Да се намали производственото време – от дни на часове;
 • Да се обработват и малки серии детайли, без значително увеличение на разходите;
 • Да се подобри оборотът – по-редовни доставки на продукция;
 • Да се намалят разходите за готовите изделия – по-малко приспособления, по-малко инструменти и значително по-малки разходи за работна сила;
 • Значително да се намали непроизводителното време от многократно пребазиране, обслужване и време за изчакване за последващи обработки;
 • Подобрение на качеството на детайлите – без натрупване на грешки от пребазиране;
 • Да се намали количеството на машини в цеховете – по-малко машини, по-малко място, с по-малко разходи за експлоатация;
 • При автоматизация може да се постигне работа при намалено/изключено осветление, както и с намалени разходи за работна сила;
 • Като краен резултат се постига увеличена производителност и ефективност.

 

 Независимо дали произвеждате малки детайли с времена за обработка под една минута или големи сложни изделия с производствен цикъл до една седмица, Мазак има многофункционални решения за увеличение на вашата ефективност, гъвкавост и производителност. С богатия си, над 30-годишен опит и повече от 90 конфигурации на машини, Мазак предлага най-широкия и надежден избор на високотехнологични и гъвкави многофункционални машини при най-ниски експлоатационни разходи.

 


 

Бимекс Лимитид ООД
тел. 02/ 868 30 43, 02/ 862 18 06
факс: 02/ 962 42 89
e-mail: bimex@bimextools.com
www.bimextools.com 

Top