Mazak Go GREEN - ангажимент към устойчивото производство

МашиниФирмени публикацииСпециален брой: Продукти и решения за енeргоспестяващо и устойчиво производство • 16.05.2024

Mazak Go GREEN - ангажимент към устойчивото производство | Инженеринг ревю, снимка 1

 

Бизнес философията на Mazak отчита устойчивостта във всички процеси - от проектирането, разработката, производството и експлоатацията на металорежещата машина до евентуалното й подновяване. Стратегията предвижда четирикратно подобряване на устойчивостта на машините на Mazak до 2030 г. в сравнение с нивото през 2010 г.

Следващото поколение 5-осен вертикален обработващ център VARIAXIS i-800 NEO е ясен пример за това - той предоставя възможност за механична обработка в по-бърза, по-компактна машина. В допълнение, благодарение на интегрираните в дизайна усъвършенствани технологии, емисиите на въглероден диоксид са с 22,5% по-малко в сравнение с предходния модел.

Също така новите компактни стругови центри QTE включват технологии, допринасящи за редуциране на енергопотреблението, спестяване на разходи и осигуряване на екологични ползи. Използвайки стандарти, зададени от Протокола за парникови газове, технологията Mazak Smooth предлага функции в подкрепа на клиентските изисквания по отношение на измерване, анализ и подобряване на енергийния и въглеродния отпечатък на детайлите, които произвеждат.

 

Подходът към декарбонизация на Mazak

Mazak приоритизира опазването на околната среда сред своите важни управленски въпроси с цел постигане на общество без въглеродни емисии и промотира "Mazak Go GREEN" - инициатива, насочена към редуциране на емисиите на въглероден диоксид в рамките на жизнения цикъл на продуктите, от разработката през употребата до обезвреждането им. Mazak цели да разработва енергоспестяващи технологии чрез анализиране на събраните данни от продуктите, инсталирани в Mazak iSMART Factory.

Mazak е поела ангажимент за разработване на технологии за декарбонизация чрез подобрения на производителността. Компанията насърчава следните четири цялостни подхода, които да допринесат за редуциране на екологичните въздействия и постигане на устойчиво общество:

  • Енергоспестяващи технологии;

  • Използване на изкуствен интелект и дигитални технологии;

  • Процесна интеграция;

  • Спестяване на ресурси и редуциране на отпадъците.


Mazatrol - висока производителност и намалени екологични въздействия
Металообработващите машини на Mazak, работещи с ЦПУ системи Mazatrol, позволяват процесна интеграция в комбинация с енергоспестяващо оборудване, оптимизирано управление на охлаждащо оборудване, използване на изкуствен интелект, дигитални технологии и системи за автоматизация. По този начин машините на Mazak постигат както още по-висока производителност, така и редуциране на въздействията върху околната среда.

 

Екологични параметри на серия NEO

Количеството на емисиите на въглероден диоксид в рамките на жизнения цикъл на продукта е най-голямо в етапа на експлоатация във фабриката на клиента. Серия Mazak NEO е проектирана за високопроизводителна и високоточна механична обработка. В допълнение, серия NEO дава възможност на клиентите да намалят емисиите на въглероден диоксид в завода си чрез значително редуциране на енергопотреблението в сравнение с конвенционални машини.

 

Мониторинг в реално време със Smooth Energy Dashboard

За да помогне на потребителите на машини Mazak разработи група от продукти за измерване на CO2. Smooth Energy Dashboard е измервателна опция за мониторинг в реално време на използването на електроенергията, която предоставя на потребителите на машини информация за нивото на енергопотребление, заедно с CO2 отпечатъка.

 

Хибридни машини за по-висока устойчивост

Зелената инициатива "Go Green" също така включва серията от хибридни машини на фирмата, която комбинира последователните производствени процеси в една машина, за да намали разходите и въздействието върху околната среда. Групата от хибридни многофункционални машини вече включва производство с добавяне на материал, фрикционно заваряване и зъбообработки.

 

Зелени фабрики

Производствените мощности на Mazak в Япония и Обединеното кралство работят в съответствие с цялостни политики за енергията и устойчивостта. Те са сертифицирани по ISO 14001:2015 и ISO 50001. Заводите в Япония и Сингапур използват покривното си пространство за соларни инсталации с мощност от над 3,5 MW. Компанията подкрепя инициативи на местно ниво в Европа с ясни цели за насърчаване на устойчивостта и информираността по отношение на околната среда чак до клиентите.

Световният научноизследователски и развоен център на компанията има "жив зелен покрив", върху който расте мъх, редуциращ феномена на топлинния остров, който допринася за глобалното затопляне. Това е и един от най-големите зелени покриви в Азия.


 

     

www.bimextools.com


Вижте още от Машини


Top