mCaliper решава реални задачи по контрола на качеството чрез облачна технология

Измервателна техникаФирмени публикации • 29.04.2021

 

В условията на развиваща се Четвърта индустриална революция пред фирмите от производствения сектор в България стоят редица предизвикателства. Много процеси трябва да се дигитализират, да се ускорят и оптимизират комуникациите – както вътрешнофирмени, така и тези с контрагентите. Трябва да се постигне по-голяма гъвкавост на производството и съкращаване на сроковете за доставки. Не на последно място е необходимо да се въведат и спазват съвременни стандарти за управление и гарантиране на качеството на производство.

Всички тези предизвикателства изискват усилия, инвестиции и ресурси и това ги кара да изглеждат доста обезкуражаващи. Но на пазара се появяват новаторски решения като mCaliper, достъпни за малки и средни предприятия и дори за микропредприятия. Те са лесни за внедряване и експлоатация и решават реални проблеми в светлината на Индустрия 4.0.

Приложението mCaliper е разработено от българската компания ЕнгВю Системс, част от Сирма Груп Холдинг. Представлява система за управление на качеството, стъпваща на мобилни и облачни технологии. Подходящо е за предприятия, свързани с машиностроене, металообработване, асемблиране, алуминиева или PVC екструзия и др.

С помощта на Bluetooth или USB се предават данни от ръчни измервателни инструменти към мобилно устройство – таблет или телефон, след което информацията се изпраща към облачно приложение за следене и контрол по качеството.

Операторът вижда на мобилното си устройство измервателните планове, определени за него. Те му показват последователността, в която трябва да извърши измерванията, и вида инструмент, който да използва. Данните се предават чрез Bluetooth или USB кабел, но и ръчно – чрез виртуална клавиатура, в случай че инструментът няма възможност да изпраща данни. В реално време измервателният план дава обратна връзка на оператора дали измерването е в допуск. Данните се съхраняват в облачно или сървърно приложение за следене и анализ на резултатите. Там потребителите, притежаващи необходимото ниво на достъп, могат да следят измервания към даден план, инструмент, оператор и интервал от време. Те могат да филтрират информацията и да създават отчети, протоколи или друг вид документация. Информацията може да бъде експортирана и към външни програми за целите на по-задълбочен анализ и обработка.

mCaliper включва следните компоненти, необходими за цялостна система за управление на качеството:

 

Система за управление на инвентара от инструменти

Всеки инструмент има собствено ID и пълна информация за него, включително дати на последна и предстояща калибровка.

 

Възможност за създаване измервателни планове

Плановете се създават на основата на стандартни технически чертежи (CAD) в най-разпространените формати (DXF, DWG) или на основата на изображение на детайла.

 

Проследяемост на всяко действие

Системата позволява пълна идентификация на участниците в процеса с различни нива на достъп.

 

Анализи и отчети

Визуализацията на данните в графичен и табличен вид дава възможност за филтриране по различни показатели. Могат да се генерират документи като отчети, протоколи и сертификати за измервания на партиди. Има възможност за интеграция с други разпространени софтуерни продукти, свързани с процеса за управление на качеството или цялостно управление на компанията – CRM, SPC, ERP и др.

 

Гъвкава двупосочна комуникация

Комуникацията между участниците в процеса е в реално време и може да се осъществява от разстояние. В контекста на ковид кризата и необходимостта от социална дистанция това помага за намаляване на личните контакти и елиминиране на обмена на документация в хартиен вид.

 

Сигурност и защитеност на информацията

Цялата информация се съхранява на сървър, инсталиран в локалната мрежа на потребителя. За индивидуални потребители и микропредприятия се предлага облачна услуга.

Използвайки mCaliper, фирмите могат не само да въведат ред в своите процеси по контрол на качеството и да отговорят на предизвикателствата в новите условия на Индустрия 4.0, но и да постигнат пълна проследяемост и документираност – условия, които са необходими за сертификация по ISO.

 


 

 

 

ЕнгВю Системс София АД

бул. Цариградско шосе 135, София 1784

+359 2 976 83 12

info@engview.com

www.engview.com

www.mcaliper.com

 

 


Вижте още от Измервателна техника


Top