РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

МЕАКОМП , СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - Брой 6, 2012

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ МЕАКОМПMEAKOMП www.meacomp.com www.aerzen.com ПРЕЧИСТВАНЕ НА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ ОБЕЗЗАРАЗЯВАНЕ НА ПИТЕЙНИ ВОДИ КОМПРЕСОРНА ТЕХНИКА ЧИЛЪРИ ЗА ПРОМИШЛЕНИ ЦЕЛИ СЕРВИЗ Пловдив тел/факс: 032/966 702 тел: 032/966 681 GSM: 0887 970 222 София тел/факс: 02/855 7398 GSM: 0887 751 043 GSM: 0888 839 520


Top