Медни тръби за отоплителни инсталации

ОВКСтатииСп. Инженеринг ревю - брой 6, 2013

При изграждането на отоплителни инсталации е възможно използването на тръби от различни материали. Голямото разнообразие позволява за всеки конкретен случай да се избере тръба, която да отговаря на съответните условия на експлоатация и да осигурява надеждност и дълъг експлоатационен срок.

Безпроблемната работа на инсталацията до голяма степен зависи от физико-механичните свойства и качествата на тръбите и присъединителни елементи. Именно добрите физични и механични свойства на медта са сред основните предпоставки медните тръби да са широко използвани и предпочитани от специалистите при изграждането на системи за отопление, климатизация, газификация.

Медта като материал
Медта е материал, характеризиращ се с много добри топло- и електропроводими свойства. В некиселинна среда медта е неподатлива на корозия, а също така е мек и много пластичен материал. В процеса на експлоатация медта не влошава своите качества и е устойчива на високи налягания.

Тръбите от мед се характеризират с дълъг експлоатационен срок и осигуряват висока надеждност на инсталацията. Медта също така има и много добри екологични характеристики. От една страна медта е естествен и не застрашаващ природата материал, от друга - е метал, който лесно се преработва чрез рециклиране.

Медните тръби, използвани в отоплителните инсталации, се произвеждат в съответствие със стандарта БДС EN 1057. Съгласно този стандарт за производството на медни тръби се използва неокислена фосфорна мед, със съдържание на мед минимум 99,9%. Произведените в съответствие с този стандарт тръби могат да бъдат използвани за различен вид отоплителни инсталации – лъчисти, конвективни, за инсталации на природен газ, течно гориво и други.

Методите, които се използват при изработка на тръбите, са основно изтегляне и пресоване. Предлагат се навити на рула или под формата на пръти. Медните тръби, предлагани навити на рула, обикновено са с дължина от 25 до 50 метра и с диаметър от около 5 докъм 22 милиметра. Дебелината на стените съответно най-често варира в диапазона от 0,5 докъм 1,5 милиметра. Тръбите, предлагани под формата на пръти, обикновено са с дължина от 3 до 5 метра. Те в повечето случаи са с диаметър от около 6 докъм 133 милиметра и дебелина на стената в диапазона от 0,6 до 2,5 милиметра.

Особености на тръбите
На фона на сравнително малката дебелина на стената медните тръби се характеризират с по-голяма устойчивост и работа при по-големи работни налягания в сравнение със стоманените тръби. Способни са да издържат на налягане от 200 до 400 атмосфери, при което заваръчните съединения не се разрушават. Те се характеризират и с широк диапазон на работни температури, като не губят своите качества. Съответно, те не се влияят от температурата на преминаващия през тях топлоносител.

Фактът, че тръбите не реагират на ниски температури, обуславя и възможността монтажните операции да се извършват в условия на ниски външни температури. Благодарение на високата пластичност на метала медният тръбопровод при замръзване на водата в него не се напуква, а леко се разширява, а след размразяването се възстановява до изходно състояние.

Медните тръби се характеризират с високата пропускателна способност, обусловена от абсолютно гладката вътрешна повърхност. Тази тяхна способност се запазва през целия им експлоатационен срок поради неподатливостта им на корозия. Въпреки това, често по вътрешната повърхност на медните тръби допълнително се нанася слой за защита на метала от корозия.

Поради високата пластичност на медта медните тръби са лесно податливи на обработка, което улеснява придаването на необходимата форма при монтаж.
Често тръбите, предназначени за отоплителни инсталации, се покриват с външно полимерно покритие (от полиетилен или поливинилхлорид) с оглед на подобряване на техните свойства.

Полимерното покритие намалява загубите на топлина при транспортиране на топла вода, възпрепятства образуването на конденз при транспортиране на студена вода, защитава метала от драскотини и други механични увреждания, а също така понижава нивото на шума. Покритието защитава тръбата и от блуждаещи токове. Използването на медни тръби с полимерно покритие се препоръчва в случаите, при които се предвижда тръбите да се монтират в стени.

Изисквания при монтаж
При използването на медни тръби за изграждане на отоплителни инсталации е добре да се имат предвид специфични особености и изисквания към отоплителната система като цяло. Принципно медните тръби са трудно съвместими с други материали, поради което при изграждането на инсталации с тях се препоръчва използването на еднородни материали.

От друга страна, при присъединяването на медни тръби в отоплителни системи отпадат някои ограничения по отношение на използваните методи за присъединяване, поради отсъствието на кислород във водата. Стандартно използван метод е капилярното спояване с твърд и мек припой. Използва се и заваряване, както и свързването посредством пресфитинги.

Добре е да се има предвид, че не се препоръчва използването на освобождаем фитинг за тръбите, ако те преминават през стена или са покрити по друг начин. При изграждането на отоплителните системи се допуска използването на стоманени и медни продукти, като е възможно да не се спазва "правилото за водния поток". Причината е, че при добре функционираща система газовете се изпаряват от водата, при което в системата няма разреден кислород.

Добре е да се има предвид обаче, че не се препоръчва медта и стоманата или медта и алуминият да са в пряк контакт. В противен случай това маже да предизвика корозия. Препоръчително е при медно-алуминиевите връзки допълнително да се предвиди месингов фитинг или никелиран месингов фитинг. По възможност отоплителната система е добре да бъде затворена, при което би се предотвратило постъпването на кислород в нея.

Като предимство на медните тръби се посочва възможността им те да бъдат полагани в пода. В случаите когато под пода се полагат медни тръби с полиетиленово покритие, е добре да се има предвид, че правите участъци е необходимо да са с дължина не повече от 5 m. Това ограничение е свързано с възможностите на полиетиленовите тръби да поемат топлинни разширения до около 5 m.

Медните тръби се смятат за много подходящо решение и при изграждането на слънчеви инсталации за производство на топла вода. Сред посочваните предимства е добрата им топлопроводност, лесното присъединяване, добрата устойчивост на корозия вследствие на атмосферни влияния и на влиянието на водата. При нормални експлоатационни условия срокът на работа на медните тръби е над 40 г. При този дълъг срок тръбите на практика не зависят от налягането и температурата на топлоносителя в мрежата.

ЕКСКЛУЗИВНО

Top