РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Начало > брой 6, септември 2022 > РЕКЛАМИ В брой 6, 2022 > МЕГА ИнженерингМЕГА Инженеринг, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - брой 6, 2022

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ МЕГА ИнженерингМЕГА инженеринг ООД

СРЕДСТВА И СИСТЕМИ ЗА АВТОМАТИЗАЦИЯ


ЦЯЛОСТЕН ИНЖЕНЕРИНГ

30 години
дейност и опит

ИНДУСТРИАЛНИ ПРИЛОЖЕНИЯ

› Млекопреработка
› Зърнобази и мелници
› Консервна промишленост
› Пивоварство и винарство
› Производство на маргарин
› Тютюнева промишленост
› Управление на оранжерии
› Производството на санитарна керамика
› Производство на стъкло
› ПСОВ и помпени станции
› Химически процеси
› Физични процеси
› Добив и преработка на руда
› Бетонови възли
› Отопление Вентилация и климатизация (ОВК)
› Енергийна ефективност и отчетност

Производтсвото на ел. табла, метални кутии
и прахово боядисване6300 Хасково
ул. „Южна” 18
T. 038/66 44 58
Ф. 038/66 47 67,
secretar@megaeng.com

www.megaeng.eu

 

 

 


Top