Мехатроникс: Серията честотни регулатори СР2000 разполага с функцията за вярното включване на до 4 компресора

Начало > Механични системи > Статии > Сп. Инженеринг ревю - брой 4, 2015

Честотно-регулируемото задвижване се състои от асинхронен двигател и преобразувател на честота. Двигателят преобразува електрическата енергия в механична и задвижва винтовата двойка в компресора. Преобразувателят на честота управлява електрическия двигател и преобразува променливия ток с една честота в променлив ток с друга. По този начин регулирането на скоростта на въртене на двигателя се осъществява чрез изменението на честотата на напрежението, което захранва двигателя от преобразувателя на честота.

Използването на честотни регулатори в компресорното оборудване дава редица предимства, сред които: при пуска на обикновения асинхронен електродвигател пусковите токове превишават четири и повече пъти номиналните. Това води до претоварвания по електрическата мрежа и ограничава допустимите включвания на компресора за единица време, по-бързото износване на двигателя и нуждата от чести ремонти.

Когато компресорът е с регулируема производителност, той работи плавно и така броят пускове са по-малко. С използване на датчици за следене “инверторът” поддържа постоянно работно налягане в системата с точност до 0,1 бар и моментално реагира на изменението на налягането в системата.

Защото всеки изличен нагнетен "бар" налягане увеличава консумацията на енергия с 6-8%. Най-значителният момент за икономия на енергия – това е точното съответствие на производителността на инвертора на реалните потребности от сгъстен въздух. В резултат скъпоструващите периоди на празен ход са сведени до минимум.

Специализираната серия СР2000 от Делта Електроникс е с вградени специални функции за управление на помпи и компресори. Освен това разполага с функцията за вярното включване на до 4 компресора или помпи с един преобразувател, което намалява разхода за покупка на допълнителни регулатори до 4 пъти.

В обобщение, ползите, които предоставя на клиентите, са следните: по-точно поддържане на нивото на налягането; висока ефективност при работа на компресора в режим на частично натоварване; съответствие на използваната мощност на фактическия разход на сгъстения въздух; изключване на фазите на празен ход; изключване на превишаване на налягането и загуби на въздух при разтоварване на системата; намаление на пусковите токове и изключване на колебанията в електрическата мрежа по време на пусковете; възможност за използване на един честотен преобразувател с няколко компресора с номиналната мощност на регулатора.

Руслан Волковицкий, Мехатроникс, официален представител на Делта Електроникс за България


Вижте още от Механични системи


Ключови думи: честотно-регулируемо задвижване, СР2000, Делта Електроникс, МехатрониксTop