Melrose Resourcesm ще инвестира 90 млн. USD

Начало > Накратко > Сп. Инженеринг ревю - брой 9, 2008

Шотландската компания за нефт и газ Melrose Resourcesm планира да осъществи първата инжекция в предстоящо газово хранилище край Галата през третото тримесечие на 2009 г.
Хранилището за природен газ ще бъде разработвано поетапно за период от три години, като за създаването на капацитет за съхранение на 1.8 млрд. куб.м. газ ще бъдат инвестирани 90 млн. USD. Шотландските инвеститори посочват, че планират сключването на второ споразумение с Булгаргаз, според което на българската газова компания ще бъде разрешено да влезе в проекта в Галата, като закупи до 40% дялово участие, се съобщава в информация публикувана на официалния интернет сайт на шотландската компания.Top