MEM, инж. Пайерл: Посетителите на щанда ни показаха най-голям интерес към измервателното оборудване в областта на електромагнитната съвместимост

МашиниСтатииСп. Инженеринг ревю - брой 2, 2014

На изложението IFAM 2014, паралелно с провелото се издание на MachTech & Metal, представихме новата система за измерване и анализ maXYmo от производителя на механични измервателни решения KISTLER. Системата е предназначена за измерване и мониторинг на съотношението "усилие/деформация" в производствени приложения.

Това позволява контрол върху качеството на произведената продукция и съхраняване на данните от измерванията като доказателство за това качество. За да се разшири универсалността на интегрираната измервателна система, maXYmo стандартно е оборудвана с USB, Ethernet, Fieldbus и Profibus DO интерфейси.

Посетителите на IFAM 2014 показаха най-голям интерес към измервателното оборудване в областта на електромагнитната съвместимост. Сред тях бе новият измервателен приемник PMM 9010F. Устройството стандартно измерва сигнали от 9 до 30 MHz (честотен обхват при смущения по свързващи проводници), но функционалността му може да бъде разширена за честоти до 18 GHz.

Предимство на това решение е, че е снабдено със специална вградена функция за FFT измервания (бърза трансформация на Фурие), която позволява до 350 пъти по-бързо тестване в сравнение с други измервателни приемници.

Друг обект на засилен интерес беше новата ни система за тестване на преходни процеси IMU4000, предлагаща лесен операторски контрол посредством сензорен панел и цветен графичен интерфейс. Системата генерира изкуствени смущения по електрическите линии за изпитване на електрически и електронни уреди.

Изложението IFAM 2014 беше много полезно от информационна гледна точка. Много от посетителите показаха засилен интерес към продуктите ни, което ни даде възможността да ги обсъждаме заедно на място на щанда ни по време на 3-те изложбени дни.

инж. Норберт Пайерл,
управител на MEM – Меchanic & Electronic measurement

ЕКСКЛУЗИВНО

Top