Местима пробовземаща система в Мини Марица-изток

Начало > Внедрено > Сп. Инженеринг ревю - брой 5/2016 > 26.07.2016

Местима пробовземаща система в Мини Марица-изток | Инженеринг ревю, снимка 1
Местима пробовземаща система в Мини Марица-изток

B началото на т. г. в рудник Трояново-север, който се експлоатира от най-голямото предприятие за добив и преработка на въглища в България, Мини Марица-Изток, стартира проект за изграждането на местима пробовземаща система за вземане на проби от две гумено-транспортни ленти за транспортиране на лигнитни въглища по направление ТЕЦ Марица Изток 2. Изпълнител е фирма Актемиум БЕА Балкан в обединение с Енергоремонт Холдинг.

“Актемиум БЕА Балкан има зад гърба си солиден опит в изграждането на такива системи. През 2008 г. дружеството проектира, достави и пусна в експлоатация автоматична пробовземаща система в рудник Трояново-3 в с. Медникарово, а през 2010 г. изгради и пусна в експлоатация мобилна пробовземаща система и в рудник Трояново-север - с. Ковачево, които също са част от структурата на Мини Марица-Изток.

Двата рудника осигуряват въглища за електроцентралите ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3 и ТЕЦ AES Гълъбово, както и за фабриката за брикети Брикел. Ползите от изграждането на тези системи в двата рудника показват безусловно необходимостта да се изгради такава система и за въглищата, подавани за ТЕЦ Марица изток 2”, коментират от компанията.

От Актемиум допълват, че с оглед на намаляване на технологичното време за товарене и подаването на въглища към ТЕЦ-овете, осигуряването на висока производителност, обезпечаването на сигурността на доставките и управлението на качеството се налага постоянно усъвършенстване на пробовземащите системи.

Започвайки от стационарна система при пилотния проект в рудник Трояново-3, пробовземането в рудник Трояново-север се изгражда като местимо съоръжение. Тази промяна се дължи на технологията на товарене на въглища на ж. п. вагони, като претоварният пункт се измества през годините, следвайки напредването на участък Добив.

При новата система за рудник Трояново 1 основен акцент при проектирането е поставен върху съкращаване на времето и улеснение на това преместване, като отделните възли и агрегати са вече модулно лесно разглобяеми, транспортируеми и лесно се монтират на ново място, следвайки изместването на претоварните пунктове.
“Допълнително предизвикателство при проектирането на новата система е

вземането на проби едновременно от два броя лентови транспортьори
като интервала на вземане на точковите проби от всяка лента е пет минути. Мощността на потока варира в диапазон от 400 до 5400 т/ч, а теглото на крайната проба, която попада в събирателния контейнер, в зависимост от големината на лота е от 27 до 95 кг”, споделят от компанията изпълнител.

Контейнерът е снабден с влаго- и топлоизолация за запазване на показателите на събраните проби и е разположен върху подова везна, която е в директна комуникация чрез онлайн връзка с управляващия компютър на системата, позволяващо контрол на количеството на всяка точкова проба.

След приключване на смяната или при смяна на лотовете пробите се размесват и делят по метода на пресечния конус до получаването на три броя проби по 1 кг, предназначени за лабораторен химичен анализ. Остатъчният материал след пробовземането, включително и остатъка от деленето на пробата в контейнера се връща в основния товаропоток.

В управляващия софтуер на системата е заложено, в случай че партидната проба се разделя на лотове, да има възможност без да се спира системата да се подменят контейнерите.

Всеки един от главните транспортни лентови транспортьори, преминаващи през пробовземащата система, е снабден с везни с тензодатчици за следене на текущото натоварване.

Основното технологично оборудване се състои от чукови пробовземачи с широчина на процепа 450 мм, система от затворени лентови транспортьори, управлявани чрез честотни преобразуватели, кофъчни ъглови елеватори, както и чукови делители, чието делително съотношение може да бъде настройвано в диапазон от 1:8 до 1:35.

По проект на ММИ са доставени допълнително и по една двувалцова мелница за надробяване на късовете от 150 на 30 мм, както и допълнителна двувалцова мелница с кофъчен делител за надробяване на късовете от 30 мм до 10 мм. Чрез инсталираните делители ще бъдат спазени изискванията по стандарт ISO13909-2 за минимално количество взети проби от общия товаропоток.

Системата за управление на пробовземащата система
ще бъде изпълнена на базата на програмируем логически контролер SIMATIС S7-300 на Siemens. Заложено е високо ниво на автоматизация и мониторинг, мелниците са снабдени със сензори за измерване и контрол на температурата на лагерите, на тока на двигателите, на оборотите и са с вградени датчици за следене на препълване на бункерите над мелниците.

Всички данни от контролните датчици и измерените величини се визуализират на дисплея на компютър управляван от оператор, за разположението на които е предвидено климатизирано помещение тип фургон. За осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд е предвидена и система за автоматично измерване и известяване на запрашеността в затворените помещения.

“Чрез осъществяването на този значим проект за технологично модернизиране се създава възможност за много по-добро оползотворяване на въглищните запаси, обезпечаване на сигурността на доставките, по-пълноценно оползотворяване на високопепелните въглища, като паралелно с това се очаква запасите да се увеличават, без да се излиза от границата на задължителните и необходими качествени показатели на подаваните за консуматорите въглища”, заявяват в заключение от Актемиум БЕА Балкан.

Дейностите по проекта са започнали през февруари месец т. г. и се очаква да бъдат завършени през м. март 2017 г.Ключови думи: Мини Марица-изток, Актемиум БЕА Балкан, Енергоремонт Холдинг, пробовземащи системиTop