Mетрология и измервателна техника в ерата на Industry 4.0

Начало > Измервателна техника > 23.01.2017

Mетрология и измервателна техника в ерата на Industry 4.0
Mетрология и измервателна техника в ерата на Industry 4.0

Industry 4.0 – четвъртата индустриална революция, е двигател на високотехнологични иновации, които променят завинаги всички сфери на индустрията. Революционни концепции като Industrial Internet of Things (IIoT) и най-съвременните решения в областта на автоматизацията и измервателната техника задават изцяло нова парадигма в метрологията и способите за събиране и обработка на данни.

Industry 4.0 се изгражда на базата на иновативни кибер-физични системи
които могат да извършват измервания, да събират и обработват информация посредством сензори, усъвършенствани аналитични инструменти и възможности за работа с т. нар. Big Data (големи обеми данни). Тези системи разполагат и с подобрени технологии за кибер и физическа сигурност, които да гарантират безопасната им и безпроблемна експлоатация.

Метрологията на бъдещето
в концепцията за Industry 4.0 обхваща интелигентни и свързани измервателни средства, които играят водеща роля в автоматизацията, мониторинга и управлението на смарт фабриките. Метрологичните решения за Industry 4.0 се отличават с възможности за бързи и автоматични измервания, безжична свързаност, опростени и интуитивни операторски интерфейси и т. н. Мрежовите измервателни технологии за фабриките на бъдещето могат да бъдат интегрирани в единни платформи за индустриална (процесна, производствена, сградна) автоматизация и да комуникират помежду си и с други системи в платформата, като обменят данни.

Сензорите и измервателните прибори, разработени за Industry 4.0
са умни и компактни и могат да бъдат внедрени максимално близо до или в самите индустриални процеси. Интегрираните системи са мрежово свързани помежду си и разполагат с възможности за самодиагностика и авто-мониторинг благодарение на различни типове интелигентни датчици. Смарт сензорите позволяват автоматично разпознаване и събиране на данни.

Интелигентните измервателни решения
се превръщат в основен градивен блок на концепцията за Industry 4.0, наред с Internet of Things и облачните изчисления. Те обхващат индивидуални или стандартни, свързани и мащабируеми, полу- или изцяло автоматизирани системни архитектури, които намират все по-широко място в съвременните индустриални предприятия.

Влиянието на Industry 4.0 върху производствените процеси и системи
и интегрираните метрологични решения е огромно. Според актуален доклад на консултантската фирма Accenture, през следващите 15 години технологиите за Industry 4.0 се очаква да добавят към глобалната икономика над 14 трилиона щатски долара. Смарт фабриките трансформират веригите на доставките и производствените линии на базата на иновативни технологии за автоматизация и комуникация, които водят до по-бързо производство на по-качествени продукти в глобален мащаб, се казва още в доклада.

Ролята на четвъртата индустриална революция в развитието на метрологията
измервателната техника и качествения контрол е също толкова ключова. Интелигентните измервателни решения завинаги променят същността на индустриалното производство. Автоматизираните измервателни технологии са проектирани да помагат на производствените и процесни системи във фабриките на бъдещето да се самодиагностицират и самокоригират в случай на грешка или неизправност, без нужда от човешка намеса.

Концепцията за "задвижвано от данни" автоматизирано производство
което може самостоятелно да регистрира, идентифицира и коригира тези грешки, както и машини, които в реално време се самонастройват към актуалните условия на производствената среда, може да доведе до небивала досега революция в индустрията. Този сценарий би бил реализируем само с помощта на интелигентни метрологични решения и измервателни прибори, които да служат за източник на данни, въз основа на които производствените смарт платформи да вземат решения.


Вижте още от Измервателна техника


Ключови думи: метрология, измервателна техника, Industry 4.0, Internet of ThingsTop