РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Метроном П.С. , СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - Брой 9, 2014

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Метроном П.С.1.Акредитиран Орган за контрол от вида „С” на: - Ниво на шум. - Измерване на конвекционен микроклимат по компоненти. - Изкуствено осветление. - Електрически уреди и съоръжения до 1000V. - Климатични и вентилационни инсталации. - Електромагнитни полета. 2.Научно-изследователска и развойна фирмена лаборатория; 3.Проектиране и изграждане на фотоволтаични електроцентрали; 4.Водородна икономика и електромобили. София 1000, бул. Княз Дондуков № 57-А, ет. 4, ап. 3 Телефон: 02 9889835 Факс: 02 9889836; Mobile: 0887 447905 E-mail: metronom@techno-link.com; Web: www.metronom-ps.com


Top