РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Начало > Брой 1, Януари - Февруари 2011 > РЕКЛАМИ В Брой 1, 2011 > Метсо Минералс БългарияМетсо Минералс България, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - Брой 1, 2011

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Метсо Минералс БългарияСофия 1505 • ул. Атанас Узунов 21 тел:+3592 971 33 08• факс: +3592 971 00 77 e-mail: info@metso-bulgaria.com Сепариране МЕТСО МИНЕРАЛС БЪЛГАРИЯ Водещ в световен мащаб доставчик на оборудване, услуги и технологични решения за кариерната , минно-обогатителната, строителната и рециклиращата индустрии. Трошене Пресяване Транспортиране Захранване Смилане Сепариране Шламово изпомпване Пиро процеси Транспортиране на насипни материали Рециклиране на метални и битови отпадъци Предпазване от износване Технология на процесите София 1505, ул.Атанас Узунов 21 Тел:+3592 971 33 08, факс:+3592 971 00 77 e-mail: info@metso-bulgaria.com www.metso-bulgaria.com

Top