РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Начало > Брой 6, СЕПТЕМВРИ 2014 > РЕКЛАМИ В Брой 6, 2014 > Метсо МинералсМетсо Минералс, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - Брой 6, 2014

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Метсо МинералсМетсо Минералс България Водещ в световен мащаб доставчик на оборудване, услуги и технологични решения за кариерната, минно-обогатителната, строителната и рециклиращата индустрии.Трошене Пресяване Транспортиране Захранване Смилане Сепариране Шламово изпомпване Пиро процеси Транспортиране на насипни материали Рециклиране на метални и битови отпадъци Предпазване от износване Технология на процесите София 1505 ул. Атанас Узунов 21 тел.: +3592 971 33 08факс: +3592 971 00 77 e-mail: info@metso-bulgaria.com web: metso-bulgaria.com

Top