РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Метсо Минералс, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - Брой 3, 2013

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Метсо МинералсМЕТСО МИНЕРАЛС е водещ в световен мащаб доставчик на оборудване, услуги и технологични решения за кариерната, минно-обогатителната, строителната и рециклиращата индустрии. Посетете щанда ни на XV-тия Балкански конгрес по преработка на минерални суровини в Созопол, от 12 до 16 юни.

Top