Meusburger: От инструменталчик до водещ производител в областта на стандартизираните продукти

Фирмени публикацииСп. Инженеринг ревю - брой 6, 2014

Meusburger: От инструменталчик до водещ производител в областта на стандартизираните продукти | Инженеринг ревю, снимка 1 class="picvatre">Meusburger: От инструменталчик до водещ производител в областта на стандартизираните продукти | Инженеринг ревю, снимка 2 class="picvatre">Meusburger: От инструменталчик до водещ производител в областта на стандартизираните продукти | Инженеринг ревю, снимка 3 class="picvatre">

Meusburger (Мойсбургер) празнува своя 50-годишен юбилей

Водещият производител в областта на стандартизираните продукти за инструментална екипировка празнува тази година своят 50-годишен юбилей. Клиентите на Meusburger се възползват от десетилетния опит, който компанията има в обработването на стомана.

Постоянните инвестиции в производствената база на компанията, разрастването на асортимента от продукти и целенасочената политика за продажби допринесоха за постоянното увеличение на оборота на Meusburger, година след година. През 1999-та годишният оборот възлиза на около 28 милиона евро, а през 2013-та вече надхвърли 160 милиона евро.

От фирма с един работник до водещ производител
След 5 години на учене, чиракуване, практика и пътуване (1957-1962) през цяла Америка, обученият шлосер-матричар Georg Meusburger (Георг Мойсбургер) се завръща в Австрия и през 1964-та година създава фирма, където първоначално работи сам, в град Дорнбирн.

"Идеята ми по това време беше за бизнес с малка работилница за изработката на инструментална екипировка - с около 7 или 8 работници", си спомня основателят на компанията. "Бизнесът вървеше добре, назначавани бяха още и още работници, така можеше и да си продължи". Но след 14 години в бизнеса Georg Meusburger преструктурира компанията фундаментално.

Той има точния усет за търсенето на пазара и специализира фирмата в бързо достъпни и прецизно обработени елементи за инструменталната екипировка. Точно заради тази модерна стъпка и благодарение на голямото търсене, дейностите на компанията се разширяват и покриват цяла Европа.

50 години непрекъснат растеж
През 1980, само две години след преструктурирането, фирмата се мести с тогава 35-те си служители във Wolfurt (Волфурт), където и до днес продължава да се възползва от най-добрите условия за бизнес. Нейните съоръжения непрекъснато се адаптират към нарастващата бизнес активност и в годините, които следват, се правят непрекъснати инвестиции в разширяването на помещенията.

Guntram Meusburger (Гунтрам Мойсбургер) поема ръководството на компанията
През 2007 Meusburger поставя нов курс за бъдещето. Семейният бизнес прехвърля управлението на стабилната компания на следващото поколение - Инж. Маг. (FH) Guntram Meusburger, тогава на 35 години, поема Meusburger Georg GmbH & Co KG. Този трансфер е планиран дълго време.

Guntram Meusburger работи в компанията от 1999г. насам след завършване на икономическо образование. Паралелно с това той успешно завършва машиностроителна техника. Младият собственик поема ръководството на компанията с ясни цели. Georg Meusburger е останал в рамките на компанията и продължава да я подкрепя дори и днес с професионалното си ноу-хау.

Успешни инвестиции
През 2010г., чрез въвеждане на нови иновативни продукти на Meusburger, е добавена областта Щанци. Започвайки през 2011г., към продуктовата програма са добавени и принадлежности за инструментална екипировка.

През 2013г. се появява дори един отделен каталог "Оборудване за инструменталния цех", като по този начин Meusburger стана един надежден партньор и предлага на клиентите си освен нормализираните продукти също и продукти за оборудване на всеки производствен цех или работилница. Това позволява на клиентите на фирмата да пестят време и пари чрез намаляване броя на доставчиците.

Meusburger по целия свят
Освен разширението на гамата продукти, Meusburger се фокусира и върху разработването на Европейските и световните пазари. "С помощта на допълнителните регионални представители ние можем добре да опознаваме и разработваме пазара.

Нашите търговски офиси в Китай, Турция и САЩ се стремят към позитивното си развитие. Текущата 2014 година за компанията се очертава много положителна, както показват актуалните данни", казва управителят на компанията Guntram Meusburger.

Meusburger - Партньорът на който можете да се доверите.
Фирма Meusburger е водещ производител на пазара за високопрецизни нормализирани елементи. В момента над 12.000 клиенти от цял свят използват предимството на стандартизираните елементи и се възползват от нашият 50-годишен опит в обработката на стомана.

Една неповторима програма от нормализирани продукти, комбинирана с висококачествено оборудване за инструменталния цех, прави Meusburger идеалният партньор в машиностроенето и инструменталната екипировка.


Вижте още от Meusburger: От инструменталчик до водещ производител в областта на стандартизираните продукти


Top