Microchip, Ганеш Мурти: Ще продължим да инвестираме и в SAM, и в PIC32 микроконтролери

ЕлектроникаИнтервюСп. Инженеринг ревю - брой 7/2016 • 08.11.2016

Microchip, Ганеш Мурти: Ще продължим да инвестираме и в SAM, и в PIC32 микроконтролери
Microchip, Ганеш Мурти: Ще продължим да инвестираме и в SAM, и в PIC32 микроконтролери

Ганеш Мурти, президент на Microchip,
по повод придобиването на Atmel, пред сп. Инженеринг ревю

С придобиването на Atmel Microchip се сдоби с пълно портфолио енергийноефективни и достъпни 32-битови микроконтролери. Това означава ли, че в центъра на интерес на компанията вече няма да бъдат 8-битовите решения?
Не, при микроконтролерите все още се наблюдава голямо търсене на качества, които могат да предоставят само 8-битовите решения, а именно: лесно проектиране, захранващо напрежение 5 V, шумоустойчивост, мониторинг на производителността в реално време, интеграция на аналогова и цифрова периферия, изключително ниско потребление на енергия в статичeн режим и др. Смятаме, че най-важно е наличието на подходяща периферия.

Как ще се допълват гамите 32-битови микроконтролери на двете компании? Платформата START на Atmel ще поддържа ли, наред с 32-битовите, и серията 8-битови AVR микроконтролери?
Голяма част от 32-битовите микроконтролери имат допълващи се предимства и насоченост.

Например серията SAM включва специфични продукти, ориентирани към ниско потребление на енергия и работещи със захранващо напрежение 5 V, а PIC32 включва продукти, които са по-подходящи за аудио- и графични решения. Ще продължим да инвестираме и в SAM, и в PIC32.

Да, START ще поддържа серията 8-битови AVR микроконтролери, макар че към момента не можем да определим точно от кога. За нас модерните модули за бързо създаване на прототипи START и MPLAB Code Configurator са от стратегическо значение, тъй като спомагат клиентите ни да предоставят иновативни и конкурентни решения при кратките срокове за реализиране на продуктите в електронната индустрия.

И двете компании имат широк кръг от партньори, предоставящи на клиентите техническо ноу-хау, консултантски услуги, услуги за проектиране на хардуер и разработка на софтуер, както и производствени услуги. Как ще управлявате всички партньори?
Ценим всички свои партньори, към които се присъединиха и IAR и Keil. Партньорствата са важен дивидент от историята на Atmel, особено що се отнася до устройствата от сериите SAM, ARM и AVR. Ще продължим да ги поддържаме като част от мрежата Worldwide Design Partner и другите партньорски структури на Microchip.

Гладко ли ще протече обединяването на портфолиата от продукти за сигурност на двете компании?
Продуктите на Atmel и Microchip за сигурност се допълват. Atmel разполагаше с голямо портфолио криптографски модули и микропроцесори с функции за сигурност. От друга страна, Microchip предлага широк спектър от микроконтролери с хардуерна криптографска защита и огромно портфолио решения за сигурност.

Atmel все пак предлагаше памети, които се припокриват с тези на Microchip?
Да, и Atmel, и Microchip имат серийни EEPROM памети, които в голяма степен се припокриват. Всички продукти, които все още се произвеждат, ще продължат да се предлагат. Microchip разполага с по-богата гама памети (серийни флаш памети, паралелни флаш памети и серийни SRAM решения), които Atmel не предлагаше.

От своя страна Atmel разработваше паралелни EEPROM и EPROM продукти, с които Microchip не можеше да се похвали.

Какво ще предприеме Microchip по отношение на Wi-Fi решенията на Atmel?
Atmel допълва продуктите на Microchip с конкурентно Wi-Fi портфолио енергийноефективни и достъпни компактни решения. Wi-Fi продуктите на Atmel и Microchip Wi-Fi се обединиха в общо предложение и ще продължат да са налични на пазара.

Припокриват ли се аналоговите продукти на двете компании и ще се наложи ли Microchip да спре производството на някои от тях?
Няма да изтеглим от пазара нито едно от решенията, които компаниите са предлагали самостоятелно – сериите аналогови продукти не се припокриват. Ще обединим температурните датчици, както и CAN, LIN решенията и преобразувателите, тъй като всички те се отличават с редица уникални предимства.

Ще разкриете ли какви бъдещи продукти да очакваме от Microchip?
Възнамеряваме да разширим портфолиото си, за да отговорим на търсенията на нашите клиенти.ЕКСКЛУЗИВНО

Top