Новата cloud развойна платформа на Microchip

Сп. Инженеринг ревю - брой 7, 2013 • 09.10.2013

Microchip представи платформата за облачни приложения Cloud Development Platform, достъпна  в Amazon Web Services (AWS). Платформата дава на инженерите възможност лесно да създават работещо демонстрационно приложение, което свързва embedded приложение с услугата Amazon Elastic Compute Cloud (EC2). Платформата базирана на развойния комплект Microchip’s Wi-Fi Client Module Development Kit (DM182020), който предлага на разработчиците лесен начин да съвместят embedded света и облака, създавайки приложения, за т.нар. Internet of Things.
Все повече инженери на embedded приложения се нуждаят от облачна свързаност за своите проекти, но имат ограничен опит в тази област. Новата платформа на Microchip улеснява проектантите, като ги свързва с утвърдената облачна инфраструктура на Amazon EC2. Тя е онлайн услуга, която осигурява мащабируема изчислителна мощ в облака и има за цел да улесни онлайн работата на разработчиците. С помощта на AWS разработчиците могат лесно да променя свързаните модули и потребителския интерфейс.
Cloud Development Platform е достъпна на този адрес http://www.microchip.com/get/R837ВОДЕЩИ СТАТИИ
Pick-and-place роботи

Pick-and-place роботи

Роботите за pick-and-place приложения се превръщат в популярно решение в редица съвременни производства. Те са проектирани за изпълнението на прости и повторяеми задачи, а това се оказва приложната сфера, в ... още
Екструдерни технологии – новости

Екструдерни технологии – новости

Производството на пластмасови изделия се развива с динамични темпове в контекста на дигитализацията и в предприятията от сектора се налагат изисквания за все по-комплексни, ефективни, интелигентни и висококачествени технологични решения ... още
Регулиране на напрежението в разпределителни системи

Регулиране на напрежението в разпределителни системи

Регулаторите на напрежение са предназначени автоматично да поддържат предварително зададено ниво на напрежение, което в противен случай би се променяло с товара ... още
Новости в елементната база за електромобили и зарядни станции

Новости в елементната база за електромобили и зарядни станции

Статията е посветена на новостите при електронните компоненти и модули с приложение в електромобилите и зарядните устройства. Разгледани са: пасивни елементи (резистори, бобини, суперкондензатори), дискретни полупроводникови прибори (Шотки диоди, мощни MOS транзистори, IGBT), интегрални схеми (драйвери за MOSFET ... още
Енергийна ефективност на хидравлични задвижвания

Енергийна ефективност на хидравлични задвижвания

Когато става дума за ефективност на хидравлични системи, трябва да се имат предвид няколко фактора, като например изискванията на машинните и хидравличната мощност на двигателите и помпите ... още
Струговане и фрезоване на миниатюрни детайли

Струговане и фрезоване на миниатюрни детайли

Изработването на миниатюрни детайли чрез механична обработка не е нова производствена практика, но през последните няколко години се наблюдава тенденция към непрекъсната миниатюризация в редица индустрии, включително аерокосмическата и автомобилната промишленост, медицината и електрониката ... още
Рефлектометри за кабелни линии

Рефлектометри за кабелни линии

Рефлектометрията във времевата област (TDR) е доказан метод за откриване на дефекти в кабели, който има няколко вариации, включващи техниките на импулсно ехо и отразена електрическа дъга ... още
Повишаване на енергийната ефективност на помпени станции

Повишаване на енергийната ефективност на помпени станции

Енергийна ефективност може да бъде постигната чрез подобряване на дизайна на помпените станции и на цялата система, инсталиране на честотни регулатори на помпите и ефективна експлоатация на помпените агрегати ... още

Top