Microchip представи микроконтролер за космически приложения с радиационна защита

ЕлектроникаНакраткоСп. Инженеринг ревю - брой 1/2018 • 16.02.2018

Microchip представи микроконтролер за космически приложения с радиационна защита
Microchip представи микроконтролер за космически приложения с радиационна защита

Microchip представи нов микроконтролер за авиационната и космическата промишленост, предназначен за разработка на устойчиви на радиация системи. ATmegaS64M1 е вторият 8-битов megaAVR микроконтролер от Microchip, който е разработен в съответствие с изискванията за радиационна защита.

Той отговаря на лъчеви толеранси със следните целеви показатели: пълен имунитет от единично събитие (SEL) до 62 MeV.cm2/mg; без функционални прекъсвания с единично събитие (SEFI); натрупана доза на йонизиращи лъчения (TID) между 20 и 50 Krad (Si). Новият прибор допълва ATmegaS128, радиационно-защитен микроконтролер, който вече намери приложение в няколко космически мисии, включително проучване на Марс и няколкостотин сателита на ниска земна орбита (LEO).

ATmega64M1 може да се използва заедно с развойните комплекти и кодовия конфигуратор при първоначално проектиране на хардуер, фърмуер и софтуер. Когато системата е готова за създаване на прототипи или производство, приборът може да бъде заменен със съвместима по изводи устойчива на лъчение версия в 32-изводен керамичен корпус (QFP32) със същата функционалност. Това води до значителни икономии на средства, като същевременно намалява времето и риска при разработка.Ключови думи: Microchip, ATmegaS64M1, megaAVR

ЕКСКЛУЗИВНО

Top