Microchip представи нови 8-битови микроконтролери за сензорни приложения

ЕлектроникаНакраткоСп. Инженеринг ревю - брой 5/2018 • 18.07.2018

Microchip представи нови 8-битови микроконтролери за сензорни приложения
Microchip представи нови 8-битови микроконтролери за сензорни приложения

Microchip разшири серията микроконтролери tinyAVR с две нови системи, които предлагат разширена аналогова функционалност и варианти с максимална памет във фамилията. ATtiny3217 и ATtiny3216 са предназначени за надеждна работа в тежки условия и предлагат интегрирани средства за безопасност.

С микроконтролерите tinyAVR могат да се създават високочувствителни сензорни възли. ATtiny3217 и ATtiny3216 подобряват функционалността и времето за реакция на сензорните приложения, включително интерфейси с капацитивно управление, с помощта на два аналогово-цифрови преобразувателя, които позволяват на системите да осъществяват контрол на допира едновременно с други аналогови измервания.

Единият АЦП може да се използва с периферния контролер за получаване на сензорен сигнал, а вторият да следи други входове като термистори и сензори за налягане.

Двата АЦП могат да се използват и синхронно за по-бързо получаване на измервания от различни видове сензори. Така се подобряват цялостната системна производителност и точността на измерванията в реално време. И двата микроконтолера притежават интегрирани средства за безопасност, които могат да откриват и реагират на вариации на напрежението.Ключови думи: Microchip, tinyAVR, ATtiny3217, ATtiny3216

ЕКСКЛУЗИВНО

Top