Microchip представи нови решения за функционална безопасност в автомобилостроенето

ЕлектроникаНакраткоСп. Инженеринг ревю - брой 8/2021 • 24.11.2021

Microchip представи нови решения за функционална безопасност в автомобилостроенето

Microchip започна да предлага нови сертифицирани пакети за функционална безопасност, позволяващи на автомобилните инженери да разработват своите продукти съгласно стандарт ISO 26262. Решенията на Microchip са предназначени за dsPIC33C цифрови сигнални контролери (DSC), PIC18 и AVR микроконтролери (MCU), които ускоряват разработката на критични за безопасността проекти, насочени към ниво на безопасност ASIL B и ASIL C.
Microchip предлага три пакета за функционална безопасност по ISO 26262 – базов, начален и пълен, за да помогне на клиентите с различни нива на опит и в различни етапи от оценката за съответствие и развойния цикъл.

В допълнение към пакетите за функционална безопасност Microchip предлага сертифициран от TUEV SUD комплект от инструменти за развойната среда MPLAB. Това включва сертифициран от TUEV SUD компилатор за функционална безопасност MPLAB XC, ръководство за функционална безопасност за компилатора и др. Microchip предлага също така подготвени за функционална безопасност CAN FD и LIN приемопредаватели и придружаващ хардуер, включително прибори за контрол на напрежението, които могат да се използват с подготвени за функционална безопасност цифрови сигнални контролери и микроконтролери в широк спектър от автомобилни приложения.

Новият брой 5/2022

брой 5-2022

  ЧЕТЕТЕ БРОЯ ОНЛАЙН

ВСИЧКИ СТАТИИ | АРХИВЕКСКЛУЗИВНО

Top