РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Microchip Technologies , СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - Брой 1, 2015

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Microchip TechnologiesИнтелигентното проектиране започва с PIC® микроконтролерите, снабдени с интелигентни аналогови функции Проектирането на аналоговата част на устройствата обикновено е труден и поглъщащ доста от ограниченото време за разработка процес. В интелигентните PIC® микроконтролери на Microchip са интегрирани аналогови функции като мощни аналогово-цифрови преобразуватели, цифрово- аналогови преобразуватели и операционни усилватели, които са с лесни за използване интерфейси, улесняващи аналоговото проектиране. Те са едночипово решение, което ограничава системния шум и осигурява обмен на по-големи обеми от информация, като при това намалява времето и разходите за проектиране. Приложения ■ Сензори за следене параметрите на околната среда ■ Преносими медицински устройства ■ Индустриално оборудване ■ Електрозахранващи системи ■ Ефективни електрозадвижвания ■ Осветителна техника ■ Енергийни измервания и мониторинг ■ Оборудване, захранвано от енергията на околната среда ■ Управление на фотоволтаични инвертори microchip.com/intelligentanalog Името и логото на Microchip, логата Microchip и PIC са регистрирани търговски марки на Microchip Technology Incorporated в САЩ и други страни. Всички други търговски марки са собственост на техните регистрирани притежатели. © 2014 Microchip Technology Inc. Всички права запазени. DS00001743A. MEC003Bul07.14

Top