РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Microchip Technology , СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - Брой 3, 2015

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Microchip TechnologyРазгърнете креативността си чрез независима от ядрото периферия PIC® микроконтролерите с независими от процесорното ядро периферни блокове разкриват принципно нови възможности пред 8-битовите микроконтролери. Чрез разнообразието от интегрирани модули, създадени с оглед повишаване на възможностите на различни типове системи за управление, те осигуряват изключително ефективни решения при проектирането на микроконтролерни системи. Независимите от ядрото периферни блокове могат да изпълняват функциите си, без да се нуждаят от програмен код или намеса от процесорното ядро. В резултат те могат не само да опростят разработката и внедряването, но и значително да повишат производителността на редица комплексни системи за управление, като при това осигурят на конструкторите на електронни устройства гъвкавост и иновативни възможности. Периферни блокове с гъвкава функционалност • Преобразуване на електроенергията • Управление на електродвигатели • Генериране на сигнали • Сензорни интерфейси www.microchip.com/get/eucip Името и логото на Microchip, логата на Microchip и PIC са регистрирани търговски марки на Microchip Technology Incorporated в САЩ и други страни. Всички останали търговски марки са собственост на регистрираните им притежатели © 2015 Microchip Technology Inc.Всички права запазени. DS00001748B. MEC2001Bul03.15

Top