...

Рекламни публикации на Microchip Technology


Microchip Technology

Елиминирайте шумаБързи и надеждни сензорни интерфейси за работав неблагоприятни условияМикроконтролерите (MCU) от фамилията ATtiny1627 разполагат с 12-битов диференциален АЦП,снабден с усилвател с програмируем коефициент на усилване (PGA), който позволява измерване насигнали с малка амплитуда, възстановяване на сигнали при високо ниво на шума, кактои високоскоростно преобразуване на сигнали за приложения в ... още

Microchip Technology

Проектирайте по-бързо

Опростете управлението на електродвигатели чрезdsPIC33 DSCs, развойни инструменти и референтни проекти

С все по-широкото използване на безколекторните електродвигатели във все по-голям бройприложения, разработчиците все повече се нуждаят от продукти и инструменти, които да намалятвремето за проектиране и сложността на схемното решение, като при това редуцират размерана платката, цената и енергопотреблението ... още

Microchip Technology

CoaXPress® 2.0 — изображения с двойнопо-висока скорост при цена наполовина

Свържете високопроизводителни камери с висока резолюция къмбързи карти за обработка на изображения

Новата продуктова фамилия CoaXPress 2.0 на Microchip осигурявабезпрецедентна скорост, производителност и универсалност, катоудовлетворява изискванията на индустриалните приложения за управление имашинно зрение от най-висок клас.Като се възползвате от възможността за предаване ... още

Microchip Technology

Съобразени с изискванията зафункционална сигурност продуктиКогато сигурността е критично важна, надеждността е всичко

Можете да разчитате на Microchip, когато трябва да изпълнитеизискванията за функционална сигурност, като в същото времеминимизирате разходите и времето за разработка. С нашето широкопортфолио от съобразени с изискванията за функционална сигурностпродукти можете да разчитате на хардуерни функции за ... още

Microchip Technology

Представяме ви новото поколениеAVR® микроконтролериAVR-DA осигурява гъвкавост при проектиране

Съобразената с изискванията за функционална сигурност фамилия AVR-DA представлява ново поколение AVR микроконтролери, работещи на честота до 24 MHz в целия диапазон захранващи напрежения от 1,8 V до 5,5 V и снабдени с интелигентни аналогови и независими от ядрото периферни ... още

Microchip Technology

Представяме ви новото поколениеAVR® микроконтролериAVR-DA осигурява гъвкавост при проектиране

Съобразената с изискванията за функционална сигурност фамилия AVR-DAпредставлява ново поколение AVR микроконтролери, работещи на честота до 24 MHzв целия диапазон захранващи напрежения от 1,8 V до 5,5 V и снабдени с интелигентнианалогови и независими от ядрото периферни модули.Фамилията AVR-DA използва най-новите независими ... още

Microchip Technology

Добавете цифрови възможностикъм аналоговото си управлениеКомбинирайте бързината на аналоговия контролер с универсалността на цифровия микроконтролер

Никоя система не може да функционира без надеждно токозахранване.Нашата фамилия от продукти с цифрово микропрограмно управление насиловата аналогова част (Digitally Enhanced Power Analog - DEPA) комбинирабързината на аналоговия ШИМ (PWM) контролер с богатите възможностиза конфигуриране, осигурени ... още

Microchip Technology

Измерване на околния святРешения за подготовка на сигнали

Прехвърлянето на мост между аналоговия свят, в който живеем, и светана цифровата обработка е сложна задача. Компонентите за обработка насмесени сигнали, линейните и интерфейсните интегрални схеми на Microchipдават възможност на проектантите с лекота и прецизност да събират, следяти преобразуват широк спектър от сигнали, ... още

Microchip Technology

Върхови аналогови решенияот лидера при микроконтролерите?

Ако разглеждате Microchip само като производителна микроконтролери, време е да ви изненадаме

Историята на успеха на Microchip не би била пълна без нашите аналоговипродукти. Историята ни като водещ доставчик на решения, осигуряващ богатопортфолио и всестранна поддръжка на проекти, не се ограничава с нашитепостижения при ... още

Microchip Technology

Върхови аналогови решенияот лидера при микроконтролерите?

Ако разглеждате Microchip само като производителна микроконтролери, време е да ви изненадаме

Историята на успеха на Microchip не би била пълна без нашите аналоговипродукти. Историята ни като водещ доставчик на решения, осигуряващ богатопортфолио и всестранна поддръжка на проекти, не се ограничава с нашитепостижения при микроконтролерите.Ние също ... още

Microchip Technology

По ваш избор – всяко ядро, всякапроизводителност, всеки набор от фунцииМащабируема производителност за променящите се изисквания

Отново се сблъсквате с промени в изискванията към проекта? Нека Microchip

сложи край на неприятностите и пропиляното в резултат на подобни променивреме. Microchip е единственият производител, който непрекъснато обновявасвоята гама от 8-, 16- и 32-битови микроконтролери, ... още

Microchip Technology

Умни решения за ускорена разработка

Градивни средства, осигуряващи оптимална интелигентност на проекта

Градивни средства, осигуряващи оптимална интелигентност на проектаС развитието на технологиите все повече устройства изискват системи сопределено ниво на интелигентност. Microchip е в челните редици на това развитие,осигурявайки богато портфолио от решения, които ви помагат:• С лекота да постигнете ... още

Microchip Technology

Вашето приложение е уникалноПерсонализирайте своя проект чрез гъвкавиинтегрирани периферни блоковеНие от Microchip знаем, че вашият проект е уникален. Ето защо нашитепродукти ви осигуряват надежден набор от интегрирани периферни модулиза широк спектър от приложения:• За да добавите впечатляващи функции за визуализация и интуитивнотъч-управление• За да свържете своето приложение към света - ... още

Microchip Technology

Защитете интелектуалнатасобственост, марката и приходите сиРешения за сигурност - лесни за реализиране и трудни за преодоляване

Нека Microchip ви помогне да защитите не само своите разработки, но имарката, и приходите си. С две десетилетия опит в сигурността нашитеексперти ще снемат това бреме от вас и ще елиминират необходимосттада влагате допълнителни усилия ... още

Microchip Technology

Открийте своите енергийни възможностиГъвкавост при избора на захранващо решениеКато водещ доставчик с богато портфолио от продукти за управлениеи мониторинг на захранвания, Microchip ви осигурява сила, гъвкавост иувереност при избора на оптимално решение за захранването на вашия проект.Управлението на енергоконсумацията на системата е от критично значениеза постигане на характеристиките на вашия ... още

Microchip Technology

Безпроблемно управлениена всичко и отвсякъдеСъздавайте умни, свързани и сигурни проекти

www.microchip.com/SmartConnectedSecure

Името и логото на Microchip и Microchip логото са регистрирани търговски марки на Microchip Technology Incorporated в САЩ и други страни.Всички останали търговски марки са собственост на регистрираните им притежатели.© 2018 Microchip Technology Inc. Всички права запазени. DS00002758A. MEC2220Bul08/18

... още
Microchip Technology

Удовлетворяваме всички изискванияпри аналоговите системи

Високопроизводителни компоненти запредизвикателствата на всеки проект

www.microchip.com/AnalogProducts

Името и логото на Microchip и Microchip логото са регистрирани търговски марки на Microchip Technology Incorporated в САЩ и други страни.Всички останали търговски марки са собственост на регистрираните им притежатели.© 2018 Microchip Technology Inc. Всички права запазени. DS20006062A. MEC2219Bul08/18

... още
Microchip Technology

Проектиране без усилия с Microchip

Лесна за използване вградена интелигентност, подсигуренас развойни средства и софтуер от световна класа

www.microchip.com/effortless

Името и логото на Microchip и Microchip логото са регистрирани търговски марки на Microchip Technology Incorporated в САЩ и други страни.Всички останали търговски марки са собственост на регистрираните им притежатели.© 2018 Microchip Technology ... още

Microchip Technology

Аналогов симулаторMPLAB® Mindi™Безплатен софтуер за проектиранена електронни схеми от Microchip

Аналоговият симулатор MPLAB Mindi™ намалява времето и потенциалните проблемипри проектиране, като дава възможност за симулация на аналоговите схеми преди да сепристъпи към хардуерно прототипиране. Симулаторът използва SIMetrix/SIMPLIS среда,с възможност за приложение на SPICE или частично линейно моделиране, като по тозиначин обхваща ... още

Microchip Technology

PIC® & AVR®микроконтролериЗаедно възможноститени са неограничени

Вие желаете да направите технологиите по-интелигентни, по-ефективнии общодостъпни. Призванието на Microchip е разработката на продукти исредства, които решават вашите развойни проблеми и отговарят на бъдещите випотребности. Портфолиото на Microchip, обхващащо над 1200 8-битови PIC® и AVR®микроконтролери, е не само най-голямото в бранша – то включва ... още

Microchip Technology

Пакет за IoT защитаПрави сложното просто

Пакетът за IoT защита, предназначен за микропроцесора SAMA5D2, осигурява бързо и лесно използване на неговите развити защитни функции, включващи ARM® TrustZone® технология и хардуерна криптография, без за това да е необходимо продължително обучение. Автономният и лесен за използване пакет покрива защитните изисквания, необходими на производителите ... още

Microchip Technology

PIC® & AVR® микроконтролериЗаедно възможностите ни са неограничени

Вие желаете да направите технологиите по-интелигентни, по-ефективни и общодостъпни. Призванието на Microchip е разработката на продукти и средства, които решават вашите развойни проблеми и отговарят на бъдещите ви потребности. Портфолиото на Microchip, обхващащо над 1200 8-битови PIC® и AVR® микроконтролери, е не само ... още

Microchip Technology

Лесно проектиране на цифрови електрозахранванияПродукти, развойни средства, софтуер и примерни схеми

Платформата за разработка на цифрови електрозахранвания на Microchip включва средствотоза проектиране на цифрови корекции Digital Compensation Design Tool (DCDT), програмнияконфигуратор MPLAB® Code Configurator (MCC), корекционните библиотеки на Microchip, както ипримерни проекти.

Тези четири компонента на платформата за разработка на цифрови електрозахранванияосигуряват ... още

Microchip Technology

Оптимизирайте решенията за USB захранванеUPD360 – USB захранващ контролер

Контролерът за захранвания UPD360 на Microchip е USB-IF сертифициран USB Type-C™/PD контролер. В UPD360 са интегрирани функционалните блокове, необходими за USB Type-C и PD комуникация, което включва мощни VCONN FET транзистори и силови контролери за портовете. UPD360 може да работи в автономен ... още

Microchip Technology

Фамилията PIC18F “K42”Микроконтролери за всяко място

Фамилията PIC18F “K42” осигурява интегрирана независима от ядрото периферия (CIP), аналогова част с висока резолюция, директен достъп до паметта (DMA) и векторни прекъсвания за високоскоростна обработка. Независимата от ядрото периферия дава възможност задачите да бъдат изпълнявани хардуерно, като намалява програмния код, времето за валидиране и ... още

Microchip Technology

Безпроблемна автентификация и криптиранеCEC1702 – микроконтролер с хардуерни криптографски функции

Микроконтролерът CEC1702 осигурява на свързаните приложения удобни и лесни за използване средства за автентификация и криптиране.

Продуктови характеристики• Ниска енергоконсумация• Мощен, програмируем 32-битов микроконтролер• Удобна и лесна за използване хардуерна криптографска система, включваща криптиране, автентификация и използване на частен/публичен ключ• Потребителско програмиране

Отличителни ... още

Microchip Technology

Микроконтролерът, който отваря врата към нови графични възможностиПървият микроконтролер с модул за 2D графична обработка и DDR2 памет

Първият микроконтролер, комбиниращ модул за обработка на двумерна графика (GPU) и интегрирана DDR2 памет, осигурява невиждани досега графични възможности, повишена цветна резолюция и по-големи дисплеи.Тристепенният графичен контролер на 32-битовата фамилия PIC32MZ DA може ... още

Microchip Technology

Микроконтролерите PIC18F ”K40” предлагат интелигентен АЦП с филтриране и възможности за анализ на сигнали8-битовите PIC® микроконтролери са идеални за touch-приложения и подготовка на сензорни сигнали

Независимата от ядрото периферия (CIP) във фамилията PIC18F “K40” 8-битови bit PIC® микроконтролери на Microchip осигурява възможности за филтриране и анализ на сигнали, подходящи ... още

Microchip Technology

Създаването на впечатляващи графични интерфейси за микроконтролерни системи никога не е било така лесноБезплатни развойни средства и графични библиотеки за вашите GUI приложения

Microchip предлага водещо в бранша портфолио от мощни инструменти за разработка на графични потребителски интерфейси (GUI), софтуерни графични библиотеки и хардуерни средства за всяка задача, изискваща ... още

Microchip Technology

Създаването на впечатляващи графични интерфейси за микроконтролерни системи никога не е било така лесноБезплатни развойни средства и графични библиотеки за вашите GUI приложения

Microchip предлага водещо в бранша портфолио от мощни инструменти за разработка на графични потребителски интерфейси (GUI), софтуерни графични библиотеки и хардуерни средства за всяка задача, изискваща 32-битова графика.Нашите ... още

Microchip Technology

Устойчиви на EMI смущения усилватели с нулев дрейф осигуряват изключителна точност в силно интерферентна средаС разширяването на безжичните приложения в световен мащаб, влиянието на електромагнитните смущения (EMI) се превръща във все по-сериозно предизвикателство за проектантите на електронни схеми. Електромагнитните смущения влошават качеството на сигналите и увеличават постояннотоковата грешка и консумацията ... още

Microchip Technology

PIC® & AVR® микроконтролериЗаедно възможностите ни са неограничениВие желаете да направите технологиите по-интелигентни, по-ефективни и общодостъпни. Призванието на Microchip е разработката на продукти и средства, които решават вашите развойни проблеми и отговарят на бъдещите ви потребности. Портфолиото на Microchip, обхващащо над 1200 8-битови PIC® и AVR® микроконтролери, е не само ... още

Microchip Technology

Първите РIС32 микроконтролери с независима от ядрото периферия С РIС32ММ микроконтролерите преодолявате ограниченията за цена, размер и производителност

Фамилията РIС32ММ включва първите РIС32 микроконтролери с независима от ядрото периферия и осигурява ценово и енергийно ефективно микропроцесорно управление за IоТ, потребителски и индустриални приложения, както и за безсензорни задвижвания с безколекторни постояннотокови ... още

Microchip Technology

Първите РIС32 микроконтролери с независима от ядрото периферия С РIС32ММ микроконтролерите преодолявате ограниченията за цена, размер и производителност Фамилията РIС32ММ включва първите РIС32 микроконтролери с независима от ядрото периферия и осигурява ценово и енергийно ефективно микропроцесорно управление за IоТ, потребителски и индустриални приложения, както и за безсензорни задвижвания с безколекторни ... още

Microchip Technology

Богато портфолио модернw решения за управление на захранванeто MicrochipTechnology разполага с богатство от решения за управление на електрозахранването, които на практика могат да удовлетворят всяко изискване на конкретния проект. От минималните габарити, необходими при мобилните устройства, до комплексните индустриални силови системи и съответствието на автомобилостроителните стандарти, вие със сиryрност ще ... още

Microchip Technology

Световен дебют при токовите сензори, разположени от страната на високия потенциал Конфигурируем аналогов изход и цифрова шина осигуряват информация за V електроенергиини измервания РАС1921 на Microchip e първият в света токов/електроенергиен сензор, свързван от страната на високия потенциал (между захранване и изход), който осигурява данни за тока, напрежението и мощността ... още

Microchip Technology

Измервателни усилватели с нулев дрейф и подобрена EMI устойчивостИзмервателният усилвател MCP6N16 има отлични постояннотокови характеристики, сред които ниско входно напрежение на несиметрия, малък дрейф на входното напрежение, липса на нискочестотен (1/f) шум, както и висока степен на потискане на синфазните сигнали и на измененията на захранващото напрежение. Освен това приборът ... още

Microchip Technology
Разгърнете креативността си чрез независима от ядрото периферия PIC® микроконтролерите с независими от процесорното ядро периферни блокове разкриват принципно нови възможности пред 8-битовите микроконтролери. Чрез разнообразието от интегрирани модули, създадени с оглед повишаване на възможностите на различни типове системи за управление, те осигуряват изключително ефективни решения при проектирането на микроконтролерни системи. Независимите ... още
Microchip Technology
Добавете свързаност към вашия проект Microchip осигурява разнообразни кабелни и безжични комуникационни протоколи, както и периферия и решения, интегрирани в PIC® микроконтролери (MCU) или dsPIC® цифрови сигнални контролери (DSC). Решенията на Microchip включват: USB 8-, 16- и 32-битови USB микроконтролери, подходящи както за прости и нискобюджетни приложения, така и за високоинтегрирани системи, заедно със ... още
Microchip Technology
eXtreme Low Power микроконтролерите удължават работата на батерии Повишете продължителността на работа на батерии на вашето приложение, като използвате PIC® микроконтролерите с nanoWatt XLP технология, осигуряващи най-ниските токове както в работен, така и в Sleep режим. Ниски Sleep токове с разнообразни източници на сигнал за преход в активен режим • Ток в Sleep ... още
Microchip Technology
Искате да ускорите разработката на аналоговата част? PIC® микроконтролерите с интелигентни аналогови функции улесняват проектирането Microchip`s first PIC® MCUs with 16-bit ADC and 10 Mbps12-bit ADC Чрез мощната комбинация от интегрирана аналогова функционалност и ниска енергоконсумация, серията PIC24FJ128GC010 намалява разходите спрямо многочиповите решения, като при това осигурява намален шум, по-висока скорост на обмен, ... още
Microchip Technology
Искате да ускорите разработката на аналоговата част? PIC® микроконтролерите с интелигентни аналогови функции улесняват проектирането Microchip`s first PIC® MCUs with 16-bit ADC and 10 Mbps12-bit ADC Чрез мощната комбинация от интегрирана аналогова функционалност и ниска енергоконсумация, серията PIC24FJ128GC010 намалява разходите спрямо многочиповите решения, като при това осигурява намален шум, по-висока скорост на обмен, ... още
Microchip Technology
Искате да ускорите разработката на аналоговата част? PIC® микроконтролерите с интелигентни аналогови функции улесняват проектирането Microchip`s first PIC® MCU with 16-bit ADC and 10 Msps 12-bit ADC Чрез мощната комбинация от интегрирана аналогова функционалност и ниска енергоконсумация, серията PIC24FJ128GC010 намалява разходите спрямо многочиповите решения, като при това осигурява намален шум, по-висока скорост на ... още
Microchip Technology
Отличете своите 16-битови проекти с най-новите PIC® микроконтролери Новите PIC24 Lite микроконтролери ограничават разходите, габаритите и консумацията PIC24 Lite микроконтролерите ви осигуряват идеалната комбинация от ниска цена, екстремно ниска консумация и корпуси с минимален брой изводи. Новите членове на най-евтината 16-битова PIC® фамилия - микроконтролерите PIC24F “KL” Lite разполагат с гъвкава периферия, ... още
Microchip Technology
Нови 8-битови микроконтролери с конфигурируема логика в 6- до 20-изводни корпуси. Благодарение на вградените конфигурируеми логически клетки (CLC), комплементарния сигнален генератор (CWG) и цифрово управляемия осцилатор (NCO), новите 8-битови микроконтролери PIC10F/LF32X, PIC12/16F/LF150X на Microchip позволяват да постигнете повишена функционалност, намалени габарити, по-ниска цена и консумация на ценово чувствителните или предназначените за еднократна употреба продукти, които проектирате. Конфигурируемите логически клетки ... още
Microchip Technology
Стартирайте с 3 ЛЕСНИ СТЪПКИ 1. Гледайте Low Power Comparison видеоклиповете 2. Свалете си Low Power Tips ‘n Tricks 3. Поръчайте мостри и развойни средства www.microchip.com/XLP PIC16F193X ‘F1’ тестова платформа - DM164130-1 Микроконтролери с ниска консумация за проекти с батерийно захранване Microchip осигурява най-ниската консумация в активен и sleep режим Memory Analog Digital Signal Controllers Microcontrollers Името и логото на Microchip са регистрирани търговски ... още
Microchip Technology
Стартирайте с 3 ЛЕСНИ СТЪПКИ 1. Гледайте Low Power Comparison видеоклиповете 2. Свалете си Low Power Tips ‘n Tricks 3. Поръчайте мостри и развойни средства www.microchip.com/XLP PIC16F193X ‘F1’ тестова платформа - DM164130-1 Микроконтролери с ниска консумация за проекти с батерийно захранване Microchip осигурява най-ниската консумация в активен и sleep режим Digital Signal Analog Memory Controllers Microcontrollers Името и логото на Microchip са регистрирани търговски ... още
Microchip Technology
Най-популярните 8-битови микроконтролери! Най-добрата техническа поддръжка За нашата най-популярна в света серия от 8-битов PIC микроконтролер, пригоден за всякакъв вид конструкция. 8-битовото семейство на Microchip включва микроконтролери с най-малкия форм фактор, най-добрите в отрасъла периферни устройства и скорост до 16 MIPS. Съвместимостта по изводи и кодове осигурява лесна миграция в рамките на 8-битовото ... още
Top