РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Microchip Technology, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - брой 6, 2017

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Microchip TechnologyМикроконтролерът, който отваря врата към нови графични възможности

Първият микроконтролер с модул за 2D графична обработка и DDR2 памет

Първият микроконтролер, комбиниращ модул за обработка на двумерна графика (GPU) и интегрирана DDR2 памет, осигурява невиждани досега графични възможности, повишена цветна резолюция и по-големи дисплеи.

Тристепенният графичен контролер на 32-битовата фамилия PIC32MZ DA може да управлява до 12-инчови Super Extended Graphics Array (SXGA) дисплеи с 24-битов цвят, като разполага с разширени възможности за съхранение – до 32 MB интегрирана памет или до 128 MB външна адресируема DRAM.

Микроконтролерите от фамилията PIC32MZ DA отварят врата към лесното създаване на комплексна високопроизводителна графика чрез развойните системи и софтуер MPLAB® X IDE и MPLAB Harmony от Microchip.

www.microchip.com/PIC32MZDA

Името и логото на Microchip, логото на Microchip logo и MPLAB са регистрирани търговски марки на Microchip Technology Incorporated в САЩ и други страни. REAL ICE е търговска марка на Microchip Technology Inc. в САЩ и други страни. Всички други споменати тук търговски марки са собственост на съответните компании. © 2017 Microchip Technology Inc. Всички права запазени. DS60001490A. MEC2158Bul07/17


Top