РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Microchip Technology, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - брой 7, 2017

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Microchip TechnologyБезпроблемна автентификация и криптиране

CEC1702 – микроконтролер с хардуерни криптографски функции

Микроконтролерът CEC1702 осигурява на свързаните приложения удобни и лесни за използване средства за автентификация и криптиране.

Продуктови характеристики
• Ниска енергоконсумация
• Мощен, програмируем 32-битов микроконтролер
• Удобна и лесна за използване хардуерна криптографска система, включваща криптиране, автентификация и използване на частен/публичен ключ
• Потребителско програмиране

Отличителни качества
• Осъществява контрол на сигурността
• Може да замести използвания в момента микроконтролер
• Добавя възможности за автентификация срещу минимално оскъпяване
• Може да се използва като автономен копроцесор за сигурност

Microchip
www.microchip.com/CEC1702

Името и логото на Microchip и логото на Microchip са регистрирани търговски марки на Microchip Technology Incorporated в САЩ и други страни. Всички останали търговски марки са собственост на регистрираните им притежатели. © 2017 Microchip Technology Inc. Всички права запазени. DS00002386A. MEC2165Bul08/17


Top