РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Начало > брой 9, декември 2017 > РЕКЛАМИ В брой 9, 2017 > Microchip TechnologyMicrochip Technology, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - брой 9, 2017

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Microchip TechnologyОптимизирайте решенията за USB захранване
UPD360 – USB захранващ контролер

Контролерът за захранвания UPD360 на Microchip е USB-IF сертифициран USB Type-C™/PD контролер. В UPD360 са интегрирани функционалните блокове, необходими за USB Type-C и PD комуникация, което включва мощни VCONN FET транзистори и силови контролери за портовете. UPD360 може да работи в автономен или в съвместен режим, комуникирайки с микроконтролери, embedded контролери или USB хъбове по I2C/SPI интерфейс. UPD360 може да бъде използван при проектиране на приложения, изискващи USB свързаност, използващи алтернативни протоколи (напр. Display Port) и управляващи електрическа мощност до 100 W през USB Type-C конектори.

Най-важното:
• Функционалност за USB Type-C и захранващ контролер
• Интегрирано импулсно силово стъпало
• Интегрирани VCONN FET транзистори
• Поддръжка на “dead battery” функция
• I2C/SPI интерфейс

Microchip
www.microchip.com/UPD360

Името и логото на Microchip, логото на Microchip, MPLAB и PIC са регистрирани търговски марки на Microchip Technology Incorporated в САЩ и други страни. USB Type-C и USB-C са търговски марки на USB Implementers Forum. Всички останали търговски марки са собственост на съответните им регистрирани притежатели. © 2017 Microchip Technology Inc. Всички права запазени. DS00002566A. MEC2190Bul11/17


Top