РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Microchip Technology, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - брой 1, 2019

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Microchip TechnologyОткрийте своите енергийни възможности

Гъвкавост при избора на захранващо решение

Като водещ доставчик с богато портфолио от продукти за управление
и мониторинг на захранвания, Microchip ви осигурява сила, гъвкавост и
увереност при избора на оптимално решение за захранването на вашия проект.

Управлението на енергоконсумацията на системата е от критично значение
за постигане на характеристиките на вашия проект. Нашето портфолио
от продукти за енергиен мониторинг ви осигурява прецизно измерване на
активна, реактивна и привидна мощност, средноквадратична (RMS) стойност
на напрежението и тока, мрежова честота и фактор на мощността. Богатият
избор от силови компоненти, включващ DC-DC контролери и регулатори,
MOSFET прибори и MOSFET драйвери, стабилизатори и генератори на опорно
напрежение, както и захранващи модули, ви осигурява ефективност при
проектирането на решение за енергозахранване на вашата система.

Съкратете времето за разработка и намалете риска чрез референтните
проекти, развойните платки, симулационните средства и всестранната
поддръжка, която Microchip може да ви осигури.

Открийте своите енергийни възможности на
www.microchip.com/PowerSolutions

Името и логото на Microchip и логото на Microchip са регистрирани търговски маски
на Microchip Technology Incorporated в САЩ и други страни.
Всички останали търговски марки са собственост на техните регистрирани притежатели.
© 2019 Microchip Technology Inc. Всички права запазени. DS20006065A. MEC2230Bul01/19


Top