РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Micrоchip Technology, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - брой 3, 2020

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Micrоchip TechnologyВашият опитен партньор

в разработката на микроконтролерни

системи за медицинската техника

 

Подкрепа от световна класа във време на изпитания

 


Microchip винаги е бил опитен и надежден партньор за разработчиците
и производителите на медицинска техника. Може да се каже,
че осигуряването на компоненти и поддръжка за базирани на
микроконтролери медицински прибори от FDA клас 1, 2 и 3 е наша
втора природа.

 

Ако се занимавате с проектиране или производство на диагностични,
терапевтични или животоспасяващи медицински прибори, ние
знаем как да сме ви от помощ. Наш ангажимент е да поддържаме
развитието на вашите разработки и производствени процеси. Ако се
тревожите от евентуални проблеми с доставките или имате нужда от
съдействието на нашите специалисти по системи с микроконтролери
и медицинска техника, бъдете сигурни, че ще ви помогнем.

 

За да насрочите разговор с представител на нашия екип или
да разберете как можем да ви помогнем, посетете
www.microchip.com/MedicalDeviceSupport

 

Името и логото на Microchip и логото на Microchip са регистрирани търговски марки на Microchip Technology Incorporated в САЩ и други страни.
Всички останали търговски марки са собственост на регистрираните им притежатели.
© 2020 Microchip Technology Inc. Всички права запазени. DS00003452A. MEC2315A-BUL-04-20


Top