РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Microchip Technology, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - брой 5, 2020

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Microchip TechnologyПредставяме ви новото поколение
AVR® микроконтролери
AVR-DA осигурява гъвкавост при проектиране


Съобразената с изискванията за функционална сигурност фамилия AVR-DA
представлява ново поколение AVR микроконтролери, работещи на честота до 24 MHz
в целия диапазон захранващи напрежения от 1,8 V до 5,5 V и снабдени с интелигентни
аналогови и независими от ядрото периферни модули.

Фамилията AVR-DA използва най-новите независими от ядрото периферни модули
(CIP) и ниската енергоконсумация, за да осигури необходимата функционалност за
управление в реално време в областта на индустриалните системи, домакинските
уреди, автомобилните и IoT приложенията. Базираната на събития система и
периферните модули с потребителски конфигурируема логика (CCL) осигуряват почти
нулева латентност за критични по отношение времето функции. Интелигентните
периферни модули, като 12-битовия аналогово-цифров преобразувател (ADC),
детектора за преминаване през нулева стойност (ZCD), 10-битовия цифрово-аналогов
конвертор (DAC) и периферния тъч контролер (PTC), позиционират AVR-DA фамилията
във фокуса на приложенията за обработка на сигнали от сензори, системен
мониторинг и интерфейс човек-машина. Възможността за работа при 5 V, осигуряваща
повишена шумоустойчивост и ниска енергоконсумация, облекчава избора на решение
за захранване.

• Сертифицирането на готовия продукт е облекчено от
развойните средства и документацията за поддръжка на
изискванията за функционална сигурност.

• Можете да добавите IoT функционалност и свързаност към
вашето приложение, благодарение на високата наситеност с
памет и съотношението SRAM-Flash.

• Можете да разработвате надеждни и шумоустойчиви
приложения с интегрирани функции за сигурност и
5-волтово захранване.

• Можете да създавате съвременни тъч-интерфейси, като
използвате PTC от последно поколение.

www.microchip.com/avr-da

Името и логото на Microchip, логото на Microchip и AVR са регистрирани търговски марки на Microchip Technology Incorporated в САЩ и други страни.
Всички останали търговски марки са собственост на регистрираните им притежатели.
© 2020 Microchip Technology Inc. Всички права запазени. DS30010220A. MEC2321A-BUL-06-20


Top